Obsah

Folklórne súbory

Pod MO Matice slovenskej patria FOLKLÓRNE SKUPINY

Folklórna skupina „FIALKA“ pod vedením Evy Oravcovej– detská folklórna skupina.
Folklórna skupina „RADOSŤ“ pod vedením Evy Oravcovej ml.
Folklórna skupina „Lóťanská dolina“ pod vedením Ľudmily Sulanovej.


Činnosť folklóru sa datuje už od roku 1992, čiže v roku 2012 prebehla Prehliadka 20-výročie založenia folklórneho súboru pri MO MS Veľké Lovce.

Folklórna skupina RADOSŤ

RADOSŤ pracuje pod týmto názvom od roku 2011. Folklórny súbor RADOSŤ vystupuje pravidelne na všetkých podujatiach v obci. Vo svojich vystúpeniach sa snaží oživovať staré zvyky a tradície. Vedúcou súboru je Eva Oravcová ml., hudobný doprovod zabezpečuje Martin Sklenár na harmonike a Emil Pavlatovský na ozembuch. Súbor pozostáva z 11 mužov a 12 žien.

 

ROK 2011

V roku 2011 vystupoval FS RADOSŤ na folklórnych slávnostiach v Dome ľudového bývania pásmom "Stretnutie za humnami". V decembri sme pripravili pre starších spoluobčanov vianočný program a 26.12.2011 sme svojím programom pozdravili aj držiteľov Jánskeho plakety.

123

ROK 2012

V roku 2012 sme pre "Divadlo na podvalku" zabezpečili spevy a tance v divadelnej hre KUBO. S týmto predstavením sme vystupovali 12-krát po okolitých obciach a zúčastnili sme sa krajskej prehliadky amatérskych divadiel v Kozárovciach.

V januári 2012 sa niektorí členovia súboru podielali na nahrávaní publikácie "Slovenské ľudové piesne z Veľkých Loviec".

Každoročne pripravujeme fašiangy, stavanie mája a program na strieborné svadby. V tomto roku sme oslávili aj 20. výročie založenia folklóru v obci, kde sa náš súbor predstavil pásmom "Priadky". S týmto pásmom sme reprezentovali obec aj na obecných slávnostiach v Radave a v Huli. Na požiadanie spoluobčanov robíme aj Čepčenie a vyvádzanie nevesty, v tomto roku sme s týmto programom účinkovali 2-krát vo Veľkých Lovciach a 1-krát v Radave.

12

V októbri sa FS Radosť a FS Fialka zúčastnili výletu v Topoľčiankach na Hubertovej jazde za účasti prezidenta SR a návštevy ZOO v Bojniciach.

 

ROK 2013

V tomto roku sme si na fašiangy pripravili program s názvom "Fašiangová veselica a Pochovávanie basy". Posledný aprílový deň patrí už tradične stavaniu májov. Svojím spevom sme spríjemnili stavanie obecného mája, ktorý bol postavený v centrálnej zóne obce.

12. mája sme svojím programom prispeli na podujatí ku Dňu matiek, ktoré organizovala ZŠ s MŠ vo Veľkých Lovciach.

30. júna sme na Valnom zhromaždení MS vo Veľkých Lovciach zaspievali národné piesne. V júli sme sa zúčastnili Cyrilometodejských dní v Bojnej, navštívli sme archeologické múzeum z obdobia Veľkej Moravy a výstavy svätého Cyrila a Metoda v Drážovskom kostolíku na Skalke aj s členmi FS Fialka.

27. júla na slávnosti strieborných svadieb sme si pripravili skrátenú verziu svadobných zvykov pre našich jubilantov.

31. augusta sa FS RADOSŤ predstavil na Lóťanských folklórnych slávnostiach s pásmom "Vojenčina", v tomto pásme sme poukázali na to, ako sa v minulosti konali odvody vojakov. S týmto istým pásmom sme reprezentovali obec na 2. Folklórnom festivale spevu a tanca v Semerove, kde sme boli ocenení pamätným listom starostu obce a spomienkovým pohárom na toto podujatie.

123

Naše posledné vystúpenie sa konalo 14. septembra 2013 pri príležitosti 777. výročia prvej písomnej zmienky o obci Veľké Lovce. Pre našich spoluobčanov sme si pripravili hodinové pásmo svadobných zvykov z našej obce.

12345678910