Obsah

Knižnica

Výpožičný čas:


Streda:          10:00 - 18:00 hod.
 

Pracovník knižnice : Mgr. Helena Pavlovičová


Kontakt : kniznica@velkelovce.sk

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100079946113168

  

 Mesiac knihy

 mddV rámci Marca – mesiaca knihy a internetu navštívili dňa 12.3.2016 obecnú knižnicu deti z miestnej materskej školy. Boli v krátkosti oboznámené s funkciou knižnice, poprezerali si rozprávkové knižky, zarecitovali básničku o kominárikovi, dostali drobný darček. Je radosť ísť po ulici a počuť detské výkriky: aha, ujo knihár! Dúfajme, že v budúcnosti detičky služby knižnice využijú.

Obecná knižnica oznamuje, že dňom zverejnenia tejto správy je v priestoroch knižnice sprístupnená bezplatná internetová sieť. Srdečne Vás pozývame na surfovanie po internete. Knižnica týmto vyjadruje vďaku Obecnému úradu za hodnotný darček ku Mesiacu knihy a internetu!

 

                                                                                                                        Text a fotografia: Michal Németh

 

Medzinárodný deň detí v knižnici - tu ku stiahnutiu .pdf, 97,65 kB

 

Marec – poberaj sa starec, napísať niečo k mesiacu knihy

Toto som už niekde písal, ale pre osvieženie: Pôvod slova 'Kniha'

z latinského slova pre knihu Liber, pochádza od Rimanov, ktorí používali tenkú vrstvu „liber“ nachádzajúcu sa medzi kôrou a drevom stromu. Anglické slovo „book“ pochádza z dánskeho slova pre knihy „bog“, čo znamená breza. Prví ľudia v Dánsku písali práve na brezovú kôru.

Mesiac knihy si pripomíname od roku 1955, tak prečo nie aj teraz. Po šesťdesiaty krát, v roku 2015. Čo tak návštěvou knižnice? Od svojho znovuotvorenia v jeseni 2013 knižnica zaznamenala prírastok rovných 50 členov, 756 kníh získaných v rámci sponzorstva obohatilo knižničný fond. Bolo uskutočnených cez 550 výpožičiek a 597 návštev knižnice. Škôlkári a prváčikovia Vám možno rozprávali o akciách pri príležitosti Medzinárodného dňa detí a minuloročného Mesiaca knihy v knižnici.

knižnicaS jedlom rastie chuť (alebo – podaj prst –schmatne celú ruku?), keď už v knižnici je počítač, možno pribudne aj internetové pripojenie pre návštevníkov, ale … pomaličky chlapci rastú, vyčkaj času, ako hus klasu, čo sa vlečie, neutečie. Vedenie obce pre knižnicu už svoje dielo vykonalo. Urobme teraz niečo aj my! Dokážme si navzájom, že kniha nepatrí do starého papiera. Hieroglify zaznamenané na hlinených tabuľkách pretrvali veky, knihy sú ich pokračovatelia.

Vyše 8000, slovom osem tisíc pokračovateľov čaká na Vás- svojich čitateľov, lúštiteľov, odklínačov na známej adrese Obecná knižnica Veľké Lovce, Kultúrny dom č. 40.

 

Pozor !!! Akcia!!! Zápisné 0,00 - €.

Németh

 

Marec - mesiac knihy si pripomenuli aj deti z Materskej školy vo Veľkých Lovciach - tu ku stiahnutiu .pdf, 1,16 MB

 

Sponzorstvo

Slovo, ktoré sa začínalo vyskytovať po prelomovom roku našej demokracie častejšie a častejšie. Verme, že mecenášov, t.j. podporovateľov šírenia umení a vied bude i v našom obecnom meradle dostatok. Kultúra v našej obci hutne podporovaná jej čelnými predstaviteľmi sa stáva (v dobrom zmysle slova) predimenzovanou témou. Je však potrebné spomenúť, že obec kvária i iné , naliehavejšie kamene na srdci ako kultúra. Preto , o to viac si vážime každý sponzorský dar, poskytnutý na kvalitnejšie fungovanie ďalšej kultúrnej ustanovizne, Obecnej knižnice.

Prvý lastovičiak, mecenáš knižnice: Jozef Zimula – AAA ZIMKLIMA Veľké Lovce

 Za finančný príspevok ďakujeme.

 

Knihy, ako sponzorské dary venovali našej knižnici nasledovní darcovia :

  • Knižnica Antona Bernoláka Nové Zámky 317 titulov, r. 2013
  • rodina Števárová, Veľké Lovce č. 222 139 titulov, r. 2014
  • rodina Husárová, Veľké Lovce č. 199 211 titulov, r. 2015
  • rodina Krasňanová, Veľké Lovce č. 51 titulov, r. 2015
  • rodina Tóthová, Veľké Lovce č. 455 95 titulov, r. 2016.

 

Za knižné dary ďakujeme. Zaujímavé a zachovalé knihy sú priebežne zaraďované do výpožičného programu knižnice.

 

Vďaka patrí aj Obecnému úradu Veľké Lovce za vyčlenenie finančnej čiastky 500,- eur pre rok 2016 na zakúpenie nových kníh pre našich čitateľov.

Ďakujeme.


Známy pedagóg J.A. Komenský povedal: „Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“ - tu ku stiahnutiu .pdf, 738,1 kB