Navigácia

Obsah

Miestne múzeum vo Veľkých Lovciach

Miestne múzeum vo Veľkých Lovciach

Od roku 1968 mal Miestny odbor Matice Slovenskej (MO-MS) družobné styky s členmi MO-MS v Mošovciach. Táto spolupráca okrem upevňovania priateľských vzťahov a vzájomných návštevníkov prinášala inšpirácie i do ďalšej činnosti. Pri návšteve Mošoviec v októbri 1992 po prehliadke ich múzea remesiel vznikla myšlienka vytvoriť vlastné obecné múzeum. Utvrdila nás v tom i tá skutočnosť, že rôzni priekupníci často v obci skupovali od občanov rôzne starožitnosti ako nábytok, náradie, obrazy a podobné.

Tak sme začali hľadať možnosti na zriadenie miestneho múzea. Jednak priestory ich úpravu a finančné zabezpečenie v snahe zachovať niektoré veci i pre ďalšie generácie. V roku 1994 z Ústredia Matice Slovenskej bol vyhlásený: „Konkurz na projekty ochrany a rozvoja miestnej a regionálnej kultúry.“ Z toho dôvodu bola podaná i z našej strany prihláška a spracovaný projekt na zriadenie miestneho múzea s názvom: „Bývanie a život našich predkov.“

Na základe tohto projektu sme obdržali finančnú čiastku 20 000 SK (Zmluva č. 140/94 zo dňa 11.7.1994) Finančné prostriedky boli použité na čistiace a konzervačné potreby, farby, laky, moridlá, luxol. Ďalej potreby na tkanie textílie, režné plátno. Elektroinštalačné práce, stolárske, sklenárske práce a iné potreby na opravu a prípravu priestorov. Tieto poskytol obecný úrad v suteréne KD.

Zanieteným iniciátorom pri zbieraní materiálov a zariadení múzea bol Ing. Ján Orša. Na zbieraní a čistení predmetov sa zúčastňovali členovia výboru MO-MS, František Németh, Jozef Pintér, Terézia Pavlatovská, Alžbeta Mičíková, Mgr. Marta Tóthová, Marián Šafár ale pomáhali i ďalší. Peter Pinteš, Mária Krasňanová, Eva Oravcová, Anton Habrman, Ida Lászlová a iní.

Mnohé predmety zozbierané z povál, ktoré už občania vyhodili ako nepotrebné boli dosť v zlom stave. V niektorých prípadoch z dvoch kusov sa zložil jeden prevádzky schopný. Predmety ochotne poskytli i občania maďarskej národnosti či už išlo o súčasť krojov, tkaného plátna, lebo iných predmetov. V zozname darcov je uvedených vyše 50 občanov. Múzeum je umiestnené v dvoch miestnostiach v suteréne KD. Miestne múzeum pozostáva z troch celkov:

Jedna časť je upravená ako bývali naši predkovia v prvej polovici minulého storočia. V kuchynskej časti sú potreby na pečenie chleba, spracovanie mlieka, mäsa a zariadenie kuchyne. V obytnej časti izby sú skrine, šublóty, maľovaná truhlica, posteľ pre kútnicu, kolíska, obrazy svätých. Okrem toho krosná, kolovraty, praslica, motovidlá a iné predmety čo cez zimné mesiace používali na tkanie konopného plátna. Tiež textilné časti krojov.

Druhá časť pozostáva z náradia ktoré sa používalo v poľnohospodárstve ako sečkovice, jarmá, moržovačka a iné drobné predmety. Tiež remeselnícke potreby pre obuvníka, včelára. Košikárske výrobky, trlice, česáky, drevené výrobky a podobne.

V tretej časti sú uložené písomnosti, fotodokumentácie a maketa bývalého kostola a kláštora pavlínov z Mariánskej Čeľade. Múzeum bolo dané do prevádzky 28. Apríla 1996. Činnosť múzea je zameraná hlavne na mladú generáciu. Pravidelne ju navštevujú najmä žiaci Základnej školy v rámci regionálnej výchovy i deti Materskej školy a študenti stredných škôl. Okrem občanov obce sú tu príležitostné návštevy z rôznych kútov Slovenska. Ako Nové Zámky, Šurany, RTVS Bratislava, Redakcia Plus 7 dní, predseda vlády, poslanci NR SR, pracovníci fakultnej nemocnici L. Dérera, štáb Televíkendu z Banskej Bystrice. Návšteva študentov z Nitry z fakulty etnológie. Návštevníci z Dolného Kubína, Kysaku, Stupavy, Brezna, Trnavy, Hlohovca, Ružomberka, Martina a návštevníci z iných oblastí.

Zo zahraničných návštev sú to najmä účastníci českých cestovateľských kancelárií, Brno, Česká Třebová, Mělčice, skupina cyklistov z Písku. Tiež skupina z Maďarskej Békeš-Čaby, z Normandie – Francúzska, z Nemecka i účastník z Kanady.

V múzeu sa príležitostne uskutočňujú i výstavy a to viac krát výstava ručných prác ako výšivky, výstava tkaných konopných súčastí, výstava čipky, makety drevených domčekov a iných zariadení mlyny, studne, zvonice a pod. Výstavy Betlehemov a vianočných dekorácií. Tiež veľkonočné dekorácie najmä kraslice.

 

Múzeum nie je otvorené denne, nemá určenú otváraciu dobu. V prípade záujmu o prehliadku múzea je možné si ju dohodnúť telefonicky na Obecnom úrade vo Veľkých Lovciach alebo prípadne na tel. čísle: 0908/ 812 803.


Vytvorené: 16. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 16. 2. 2018 15:12
Autor: