Navigácia

Obsah

Termíny zberu triedeného odpadu na rok 2019

Typ: ostatné
Termíny zberu triedeného odpadu na rok 2019

 

Vážení občania,

separovaním jednotlivých zložiek odpadu znižujeme objem komunálneho odpadu, šetríme energie a prírodne zdroje. Cieľom separovania odpadu je ekonomické zhodnotenie jednotlivých oddelených zložiek odpadu, a zároveň zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na skládky. Je potrebné si uvedomiť skutočnosť, koľko odpadov z našich domácností končí v komunálnom odpade, na skládke a pritom je možné podstatnú časť odpadu zhodnotiť ako druhotnú surovinu a zároveň aj takto chrániť naše životné prostredie. Vyseparované zložky znižujú množstvo odpadu ukladaného na skládky a tým znižujú finančné náklady na zneškodnenie odpadu, čo následne umožňuje napríklad zníženie poplatkov Vás občanov za odvoz, uloženie a likvidáciu komunálneho odpadu. V Programe odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020 bol stanovený hlavný cieľ do roku 2020: „minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie“.

Ak chceme niektoré odpady využiť ako surovinu, nesmieme ich miešať s inými odpadmi, aby nedošlo k ich znehodnoteniu. Najlepšie podmienky na triedenie odpadov sú v mieste ich vzniku, teda v domácnostiach. A teda najviac pre úspech triedeného zberu môžete urobiť Vy – občania. Preto Vám predkladáme rozpis zberov triedeného odpadu na rok 2019. Zároveň je možné počas celého roka každú stredu odovzdať na dvore bývalého obecného úradu: papier, sklo, plastové flaše, textil a elektroodpad. Okrem toho sú v obci rozmiestnené kontajnery na zber skla.

 

Termíny zberu triedeného odpadu na I. polrok 2019

  Január Február Marec Apríl Máj Jún
PLAST 14.1 22.2 22.3 10.4 6.5 3.6
PAPIER x x x

24.4

vrecový zber

x

27.6

vrecový zber

PAPIER/OLEJ

VÝKUP

x x

27.3

výkup

x x x

 

 

Termíny zberu triedeného odpadu na II. polrok 2019

 

  Júl   August September Október November December
PLAST 2.7    1.8 9.9 9.10 20.11 4.12
PAPIER x

21.8

vrecový zber

x x x

x

PAPIER/OLEJ

VÝKUP

x x

x

30.10

výkup

x x

 

.


Vytvorené: 10. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 1. 3. 2019 19:17
Autor: Správce Webu