Obsah

Faktúry

Faktúry 2013

Zoznam faktúr za:

1. štvrťrok JAN-MAR (stiahnuť)

2. štvrťrok MAR-JUN (stiahnuť)

3. štvrťrok JÚL-OKT (stiahnuť)

4. štvrťrok NOV-DEC (stiahnuť)

* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH