Obsah

Faktúry

Faktúry 2015

Január

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2015000001 prevádzkovanie pohrebiska 120 15.1.2015 Jozef Melišek P.S.M. Veľké Lovce č. 138 40062937
2015000002 systémova podpora URBIS 77,50 15.1.2015 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688
2015000003 licencia programu orfeus 88 15.1.2015 Pavol Halanda Michal nad Žitavou 279 40351467
2015000004 elektrická energia 2332.38 15.1.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2015000005 potraviny 36.99 15.1.2015 COOP Jednota NZ Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2015000006 posyp miestnych komunikácii 566,16 15.1.2015 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Štúrova 147, Nitra 35960736
2015000007 oprava tlačiarne 309.60 15.1.2015 Peter Straňák PROFI-SERVIS Obecná ulica 452/20 Vinodol 40684211
2015000008 septika KD 363,11 19.1.2015 Firmaštrba s.r.o. Peter Štrba. Veľké Lovce č. 602 45558019
2015000009 telefńne hovory 70,90 20.1.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2015000010 oprava vozidla 114,37 20.1.2015 FRANKL SERVIS s.r.o. Murgašova 70, Nové Zámky 46946756
2015000011 náplne do tlačiarní 120.30 20.1.2015 Peter Štrba ŠTRBA - COPMANY Veľké Lovce č. 601 44732562
2015000012 smetná nádoba 32.84 20.1.2015 Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2015000013 potraviny 177.05 26.1.2015 COOP Jednota Nové Zámky Hlávné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2015000014 zabezp. systém 10,76 29.1.2015 Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14, Žilina 31645976
2015000015 analýza vody 84 29.1.2015 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 31329209
2015000016 PO - zámok 100 29.1.2015 JIP SK, s.r.o. Čeľadiská 1, Beladice 45424322
2015000017 potraviny 32,06 29.1.2015 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, Marcelová 44886764
2015000018 potraviny 92,21 29.1.2015 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, Marcelová 44886764
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

Február

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
201500019 potraviny 124,90 2.2.2015 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
201500020 maľované mapy pre cyklistov 150 2.2.2015 CBS spol. s.r.o. Kynceľová 54 36754749
201500021 posyp miestnych komunikácii 311,39 2.2.2015 Regionálna správa a údržba ciest Nitra Štúrova 147, Nitra 35960736
201500022 elektrická energia 2490,76 3.2.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 35743565
201500023 potraviny 235.36 4.2.2015 COOP Jednota NZ Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
201500024 stravné lístky 596.79 6.2.2015 DOXX - Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
201500025 telefónne hovory 34.94 6.2.2015 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, Bratislava 35763469
201500026 telefónne hovory 66.11 6.2.2015 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, Bratislava 35763469
201500027 vrecia 8.40 13.2.2015 Brantner Nové Zámky Viničná 23, Nové Zámky 31440291
201500028 dodávka a montáž požiarneho hydr. v KD 342.48 13.2.2015 M. Vojtko-Elektroservis Clementisova 2005 11765968
201500029 vodné a stočné 12.96 16.2.2015 Západoslov. vod. spoločnosť Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
201500030 vodné a stočné 82.95 16.2.2015 Západoslov. vod. spoločnosť Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
201500031 potraviny 217.10 16.2.2015 COOP Jednota NZ Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
201500032 dodávka a montáž el. zabezpečovacieho systému 2297.39 16.2.2015 Peter Štrba ŠTRBA-COMPANY Veľké Lovce č. 601 44732562
201500033 potraviny 62.56 17.2.2015 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, Marcelová 44886764
201500034 odvoz KO 2078,31 17.2.2015 Brantener Nové Zámky Viničná 23, Nové Zámky 31440291
201500035 telefónne hovory 70.90 18.2.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
201500036 licencia na ver. použitie hud. diel 20.40 20.2.2015 SOZA Rastislavova 3, Bratislava 00178454
201500037 premiestnenie rozhlasu 276,31 25.2.2015 FORTE Acoustic s.r.o. Malý Lapaš 36 36779385
201500038 analýza vody 84 25.2.2015 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73 31329209
201500039 potraviny 306.60 25.2.2015 COOP Jednota NZ Hlavné nám- 6, Nové Zámky 00168882
201500040 servis PC 458.51 25.2.2015 Peter Štrba ŠTRBA-COMPANY Veľké Lovce č. 601 44732562
201500041 vyhotovanie tabule na OÚ 110 27.2.2015 Karol Németh OK Team Školská 1, Šurany 32787821
201500042 splátka za nájom 45.90 27.2.2015 Slovenský pozemkový fond Búdkova 36, Bratislava 17335345
201500043 poradenstvo na čerpanie NFP 999 27.2.2015 p4U, s.r.o. Tranovského 3224/55, Bratislava 46391100
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

Marec

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
201500044 stravné lístky 625,16 5.3.2015 DOXX - Stravné lístky s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
201500045 potraviny 169,80 5.3.2015 COOP Jednota NZ Hlavné nám. 6 00168882
201500046 potraviny 169,10 5.3.2015 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
201500047 elektrická energia 2490,76 5.3.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
201500048 telefónne hovory 1,10 5.3.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
201500049 potraviny 81,36 5.3.2015 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, Marcelová 44886764
201500050 vodné a stočné 12.96 5.3.2015 Západoslov. vod. spol. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
201500051 odvoz KO 2045,08 9.3.2015 Brantner Nové Zámky Viničná 23, Nové Zámky 31440291
201500052 telefónne hovory 75,13 9.3.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
201500053 predaj vriec 4.20 16.3.2015 Brantner Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
201500054 telefónne hovory 73,50 17.3.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
201500055 aktializácia leteckých fotografií 120.00 17.3.2015 Národná geograficko informačná, s.r.o. Mostná 72, 949 01 Nitra 46795481
201500056 servis na PC 298,80 17.3.2015 Peter Štrba ŠTRBA-COMPANY Veľké Lovce č. 601 44732562
201500057 verejný rozhlas 33.50 19.3.2015 SLOVGRAM Jakubovo nám. 14, Bratislava 17310598
201500058 keramická dlažba 466.68 26.3.2015 Karol Graus - KaMi Červenej armády 14, Levice 34281258
201500059 potraviny 506.36 26.3.2015 COOP Jednota s.d. Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
201500060 potraviny 128,24 26.3.2015 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, Marcelová 44886764
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

Apríl

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2015000061 chladnička 230.00 01.04.2015 RM Elektro Strhan Roger Hradná 29, Hl.nám. 6 OD Jednota, 940 01 Nové Zámky 33661511
2015000062 zariadenie kuchyne 497,00 01.04.2015 NZ Interier, s.r.o. S.H. Vajanského 73, 940 74 Nové Zámky 35936266
2015000063 doplnenie kamerového systému 494,24 01.04.2015 Peter Štrba ŠTRBA-COMPANY Veľké Lovce č. 601, 941 42 Veľké Lovce 44732562
2015000064 odvoz BRKO 120,00 02.04.2015 BIO energie, s.r.o. Veľké Lovce č. 801 46825282
2015000065 elektrická energia 2490,76 02.04.2015 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piesšťany 35743565
2015000066 odpadová voda 84,00 02.04.2015 Eurofins Bel/Novamann s.r.o. Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky 31329209
2015000067 telefónne hovory, internet 93.30 07.04.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalaská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2015000068 funkcia požiarneho a bezpečnostného technika 160.00 07.04.2015 Ing. Stanislav Petráš 941 47 Radava 71 44993579
2015000069 rozšírenie kamerového systému v obci 7984.80 07.04.2015 Peter Štrba ŠTRBA-COMPANY Veľké Lovce č. 601, 941 42 Veľké Lovce 44732562
2015000070 potraviny 198.40 07.04.2015 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2015000071 systémová podpora URBIS

77.50

07.04.2015 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688
2015000072 potraviny

34.32

07.04.2015 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová 44886764
2015000073 vodné a stočné

42.77

07.04.2015 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949
2015000074 stravné lístky

813,42

09.04.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
2015000075 bezpečnostná SIM

11.14

09.04.2015 Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14, 010 01 Žilina 31645976
2015000076 potraviny

196.25

09.04.2015 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky 00168882
2015000077 potraviny

246.30

15.04.2015 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky 00168882
2015000078 kurz výcviku vodičov a prvej pomoci

255.00

20.04.2015 Henrieta Madarászová - Autoškola Favorit Podzámska 11, 940 01 Nové Zámky 34587586
2015000079 telefónne hovory

71.70

21.04.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2015000080 práca montážnou plošinou

289.56

21.04.2015 Jozef Korpáš Veľké Lovce č. 150 14082365
2015000081 predaj vriec 260.40 21.04.2015 Brantner Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23, 940 64 Nové Zámky 31440291
2015000082 odvoz komunálneho odpadu

2198.03

21.04.2015 Brantner Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23, 940 64 Nové Zámky 31440291
2015000083 odvoz veľkoobjemného odpadu

174.24

21.04.2015 Brantner Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23, 940 64 Nové Zámky 31440291
2015000084 potraviny

94.64

23.04.2015 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová 44886764
2015000085 vodné a stočné

2.59

16.04.2015 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949
2015000086 potraviny

147.51

24.04.2015 COOP Jednota Nové Zámky Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky 00168882
2015000087 čižmy pre FS Dolina

461.00

24.04.2015 Ing. Cyril Šmida Partizánska 30, 08501 Bardejov 37116894
2015000088 vyhotovenie tabule - odpočívadlo pre cyklistov

6.00

27.04.2015 Obec Dolný Ohaj Hlavná 109/130, 941 43 D. Ohaj 00308871
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

Máj

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2015000089 elektrická energia 2490.76 05.05.2015 Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565
2015000090 spracovanie bezp. projektu 360.00 06.05.2015 ITAK s.r.o. Baštová 38, 945 01 Komárno 36523488
2015000091 potraviny 139.60 06.05.2015 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2015000092 zemný plyn 1847.00 06.05.2015 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
2015000093 tech. prehliadky el. zaradení a bleskozvodov 430.00 06.05.2015 Miroslav Lipták Roľnícka 13, 940 01 Nové Zámky 33658234
2015000094 dodávka a montáž bleskozvodového zariadenia 1102.11 06.05.2015 Miroslav Lipták Roľnícka 13, 940 01 Nové Zámky 33658234
2015000095 dodávka a montáž bleskozvodového zariadenia areál TJ 671.72 06.05.2015 Miroslav Lipták Roľnícka 13, 940 01 Nové Zámky 33658234
2015000096 telefónne hovory, internet 73.38 06.05.2015 Slovak Telekom. a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2015000097 potraviny 256.52 11.05.2015 COOP Jednota Nové Zámky Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky 00168882
2015000098 stravné lístky 793.95 11.05.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
2015000099 potraviny 51.57 11.05.2015 Mirkom s.r.o., Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová 44886764
2015000100 vodné a stočné 41.47 11.05.2015 Západoslov. vod. spol. a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949
2015000101 vodné a stočné 5.18 11.05.2015 Západoslov. vod. spol. a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949
2015000102 odvoz KO 2127.72 12.05.2015 Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, 940 64 Nové Zámky 31440291
2015000103 predaj vriec 8.40 12.05.2015 Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, 940 64 Nové Zámky 31440291
2015000104 potraviny 125.79 15.05.2015 COOP Jednota Nové Zámky Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky 00168882
2015000105 KD - toal. papier 78.00 15.05.2015 Haglaitner Hygien Slovensko s.r.o. Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec 35840790
2015000106 telefónne hovory 71.53 20.05.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
2015000107 odpadová voda 84.00 20.05.2015 Eurofins Bel/Novamann, s.r.o. Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky 31329209
2015000108 dávkovače, zásobníky a hygienické prostriedky - obecný úrad 282.74 22.05.2015 PRESIS, s.r.o. Šoltésovej 14, 940 59 Nové Zámky 46376453
2015000109 merač rýchlosti - radar 1999.00 22.05.2015 ZTS Elektronika SKS s.r.o. Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica 31598536
2015000110 potraviny 256.70 22.05.2015 COOP Jednota Nové Zámky Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky 00168882
2015000111 potraviny 120.90 22.05.2015 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová 44886764
2015000112 dodávka a montáž bleskozvodov 703.22 25.05.2015 Miroslav Lipák Roľnícka 13, 940 01 Nové Zámky 33658234
2015000113 odpadová voda 84.00 28.05.2015 Eurofins Bel/Novamann s.r.o. Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky 31329209
2015000114 licencia KEO WIN 92.70 29.05.2015 KEO s.r.o. Poľná, 99106 Záhorce 36739464
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

Jún

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2015000115 náplne do tlačiarne 253.20 02.06.2015 Peter Štrba ŠTRBA - COMPANY Veľké Lovce 601, 941 42 Veľké Lovce 44732562
2015000116 elektrická energia 2075.64 02.06.2015 Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565
2015000117 zemný plyn 1847.00 02.06.2015 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
2015000118 potraviny 235.82 03.06.2015 COOP Jednota Nové Zámky Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky 00168882
2015000119 potraviny 156.80 05.05.2015 Juraj Hlavička Kasárenská 5A. Nové Zámky 34584293
2015000120 náhradné diely - krovinorez 106.65 05.06.2015 Mountfield SK, s.r.o. Červenej armády 1, 036 01 Martin 36377147
2015000121 stravné lístky 832.90 05.06.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
2015000122 vodné a stočné 3.89 08.06.2015 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949
2015000123 vodné a stočné 3.89 08.06.2015 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949
2015000124 vodné a stočné 60.92 08.06.2015 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949
2015000125 telefónne hovory, internet 55.70 08.06.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2015000126 predaj vriec 4.20 10.06.2015 Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2015000127 odvoz, uloženie KO 2154.30 10.06.2015 Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2015000128 maľované mapy 148.80 18.06.2015 CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54 36754749
2015000129 potraviny 257.05 18.06.2015 COOP Jednota Nové Zámky Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2015000130 telefónne hovory 71.38 18.06.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2015000131 auditorské služby 1000.00 18.06.2015 Ing. Juliana Farkasová - audítor Námestie hrdinov 533/7, Nové Zámky 36110345
2015000132 servis - tepelné čerpadlá 302.40 18.02.2015 Viessmann, s.r.o. Ivánska cesta 30/A, Bratislava

309354

2015000133 potraviny 177.97 18.06.2015 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, Marcelová 44886764
2015000134 potraviny 211.63 23.06.2015 COOP Jednota Nové Zámky Hlavné námestie 6, Nové Zámky 00168882
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

Júl

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2015000135 odpadová voda ČOV 84.00 01.07.2015 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 31329209
2015000136 poradenské služby 560.00 03.07.2015 Ing. Juliana Farkasová Námestie hrdinov 533/7 36110345
2015000137 rohož - čistenie 15.26 03.07.2015 Berendsen textil servis, s.r.o. Drietoma 920 44506031
2015000138 systémovápodpora URBIS 77.50 03.07.2015 MADE spol, s.r.o. Lazová 69, B. Bystrica 36041688
2015000139 potraviny 196.16 03.07.2015 COOP Jednota Nové Zámky Hlavné námestie 6, Nové Zámky 00168882
2015000140 zemný plyn 1847.00 03.07.2015 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
2015000141 elektrická energia 2466.35 06.07.2015 MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2015000142 stravné lístky 972.48 06.07.2015 DOXX - Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
2015000143 vodné a stočné 46.65 06.07.2015 Západoslov. vod. spoločnosť, a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2015000144 vodné a stočné 19.44 06.07.2015 Západoslov. vod. spoločnosť, a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2015000145 vodné a stočné 2.59 06.07.2015 Západoslov. vod. spoločnosť, a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2015000146 orezávanie, mulčovanie 192.00 06.07.2015 Poľnohospodárske družstvo Kolta Kolta 941 33 00199281
2015000147 tuje - TJ Veľké Lovce - 130 ks 1170.00 06.07.2015 Záhrada a kvety Kútiky Kútiky 1, 942 01 Šurany 46000585
2015000148 telefónne hovory, internet 54.32 07.07.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkálska 28, Bratislava 35763469
2015000149 potraviny 104.86 07.07.2015 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, Marcelová 44886764
2015000150 potraviny 221.40 07.07.2015 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2015000151 Bezpečnostná SIM 10.76 08.07.2015 Jablotron Slovankia, s.r.o. Sasinkova 14, Žilina 31645976
2015000152 náplne do tlačiarne 33.51 08.07.2015 DAMEDIS, s.r.o. Křenová 19, Brno 26931664
2015000153 spracovanie žiadosti - NSK LEADER 2015 23.10 08.07.2015 MAS ZT M.R.Štefánika 1, Maňa 42119545
2015000154 funkcia požiarneho a bezp. technika 120.00 09.07.2015 Ing. Stanislav Petráš Radava 71 44993579
2015000155 odvoz, uloženie KO 2089.94 09.07.2015 Brantner Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2015000156 predaj vriec 16.80 09.07.2015 Brantner Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2015000157 potraviny 320.41 19.07.2015 COOP Jednota Nové Zámky Hlavné námestie 6 00168882
2015000158 telefónne hovory 71.82 19.07.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2015000159 vytýčenie inžinierskych sietí v obci 32.62 22.07.2015 Západoslovenská vod. spoločnosť Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2015000160 potraviny 25.14 22.07.2015 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, Marcelová 44886764
2015000161 potraviny 125.60 22.07.2015 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2015000162 potraviny 168.11 24.07.2015 COOP Jednota Nové Zámky Hlavné námestie 6 00168882
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

August

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2015000163 zemný plyn 1847.00 03.08.2015 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
2015000164 elektrická energia 2466.35 03.08.2015 MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2015000165 servis - PC 342.40 03.08.2015 Peter Štrba ŠTRBA-COMPANY Veľké Lovce č. 601 44732562
2015000166 dodávka hasiacich prístrojov

154.20

03.08.2015 M. Vojtko - ELEKTROSERVIS Clementisova 2005, Topoľčany 11765968
2015000167 palubovky - KD- rekonštrukcia javiska 1062.60 06.08.2015 SLOV-DV, spol. s.r.o. Mliekarenská 5, Bratislava 36241865
2015000168 potraviny 137.42 06.08.2015 COOP Jednota Nové Zámky Hlavné námstie 6 00168882
2015000169 rohož - servis 22.54 10.08.2015 BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. Drietoma 920 44506031
2015000170 kontrola podzemných hydrantov 38.60 10.08.2015 Západoslov. vodárenská spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2015000171 telefónne hovory, internet 43.20 10.08.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2015000172 stravné lístky 914.05 10.08.2015 DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
2015000173 vodné a stočné 50.55 10.08.2015 Západoslov. vodárenská spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2015000174 vodné a stočné 44.08 10.08.2015 Západoslov. vodárenská spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2015000175 vodné a stočné 2.59 10.08.2015 Západoslov. vodárenská spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2015000176 potraviny 92.39 20.08.2015 COOP Jednota Nové Zámky Hlavné nám. 6 168882
2015000177 odvoz VO KO 144.75 20.08.2015 Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2015000178 odvoz, uloženie KO 3094.85 20.08.2015 Brantner Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23 31440291
2015000179 predaj vriec 8.40 20.08.2015 Brantner Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23 Viničná 23
2015000180 telefónne hovory 71.86 20.08.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2015000181 potraviny 236.39 26.08.2015 COOP Jednota Nové Zámky Hlavné nám. 6 168882
2015000182 odpadová voda ČOV - analýza 84.00 26.08.2015 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 31329209
2015000183 náplň do tlačiarne, nastavenie programu-matrika 89.40 26.08.2015 Peter Štrba ŠTRBA-COMPANY Veľké Lovce 601 44732562
2015000184 potraviny 117.44 27.08.2015 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, Marcelová 44886764
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

September

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2015000185 stravné lístky 982.22 02.09.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. a.s. Kálov 356, Žilina 36391000
2015000186 rohož - udržba 18.90 03.09.2015 BERDSEN textil servis Drietoma 920 44506031
2015000187 servis a údržba výťahu 48.00 03.09.2015 Németh Lift, s.r.o. Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove 31426310
2015000188 potraviny 78.40 03.09.2015 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2015000189 elektrická energia 2.466,35 03.09.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2015000190 zemný plyn 1.847,00 03.09.2015 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
2015000191 potraviny 230.52 04.09.2015 COOP Jednta Nové Zámky Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2015000192 telefónne hovory, internet 42.95 07.09.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2015000193 vodné a stočné 41.47 07.09.2015 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2015000194 vodné a stočné 22.03 07.09.2015 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2015000195 hygienické potreby - PO 141.16 07.09.2015 PRESIS s.r.o. Šoltésovej 14, 940 59 Nové Zámky 46376453
2015000196 odvoz, uloženie KO 2.088,89 14.09.2015 Brantner Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2015000197 predaj vriec 21.00 14.09.2015 Brantner Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2015000198 potraviny 258.79 14.09.2015 COOP Jednota Nové Zámky Hlané nám. 6, Nové Zámky 00168882
2015000199 rekonštr. bleskozvodu KD 671.72 16.09.2015 Miroslav Lipták Roľnícka 13, Nové Zámky 33658234
2015000200 rekonštr. bleskozvodu KD 735.81 16.09.2015 Miroslav Lipták Roľnícka 13, Nové Zámky 33658234
2015000201 potraviny 67.68 16.09.2015 sniežik s.r.o. Čab 269 44211481
2015000202 telefónne hovory 71.65 18.09.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2015000203 dodávka a montáž HSV (v rámci projketu ČOV a kanalizácia I. ) 84.210,53 18.09.2015 ZONEX, s.r.o. Kružná 25, Levice 31436137
2015000204 dodávka a montáž HSV (v rámci projketu ČOV a kanalizácia I. ) 4.271,28 18.09.2015 ZONEX, s.r.o. Kružná 25, Levice 31436137
2015000205 výroba tabule 117.00 18.09.2015 Karol Németh OK Team Školská 1, Šurany 32787821
2015000206 potraviny 100.74 18.09.2015 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, Marcelová 44886764
2015000207 rekonštrukcia javiska KD - stolárske práce 573.00 22.09.2015 Slavomír Krajčovič Veľké Lovce č.348 45540691
2015000208 potraviny 80.64 22.09.2015 sniežik, s.r.o. Čab 269 44211481
2015000209 potraviny 155.93 28.09.2015 COOP Jednota Hlavné nám. 6 00168882
2015000210 kamera, materiál, demontáž 210.00 28.09.2015 Peter Štrba ŠTRBA-COMPANY Veľké Lovce č. 601 44732562
2015000211 výmena svietidiel KD 301.48 28.09.2015 Miroslav Lipták Roľnícka 13, Nové Zámky 33658234
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

Október

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2015000212 oprava komunikácie - kanalizácia 393.47 2.10.2015 Hydromeliorácie a.s. ul SNP č. 3, Kalná nad Hronom 31410031
2015000213 zemný plyn 1.847.00 2.10.2015 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
2015000214 elektrická energia 2.466.35 2.10.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2015000215 výmena rohože/čistenie 22.54 2.10.2015 BERENDSEN, s.r.o. Drietoma 920 44506031
2015000216 školské potreby 298.80 2.10.2015 ROJA Veľké Lovce 35202483
2015000217 servis a údržba výťahu 48.00 2.10.2015 NÉMETH LIFT, s.r.o. Gazdovská rad 435/1, Štvrtok na Ostrove 31426310
2015000218 stravné lístky 699.82 5.10.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
2015000219 telefónne hovory, internet 43.04 7.10.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2015000220 analýza vody 84.00 8.10.2015 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 31329209
2015000221 vodné a stočné 38.87 12.10.2015 Západoslov. vod. spoločnosť, a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2015000222 vodné a stočné 12.96 12.10.2015 Západoslov. vod. spoločnosť, a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2015000223 odvoz KO 262.00 14.10.2015 Branter Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2015000224 predaj vriec 50.40 14.10.2015 Branter Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2015000225 odvoz, prenájom KO 2106.03 14.10.2015 Branter Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2015000226 požiarny a bezp. technik 120.00 14.10.2015 Ing. Stanislav Petráš Radava 71 44993579
2015000227 bezpečnostná SIM 10.76 14.10.2015 Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14, Žilina 31645976
2015000228 potraviny 231.89 14.10.2015 COOP Jednota Hlavné nám. 6 00168882
2015000229 aktualizácia systému 39.00 14.10.2015 Abiset s.r.o. Bernolákova 1A, Malacky 36289141
2015000230 potraviny 305.97 14.10.2015 COOP Jednota Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2015000231 telefónne hovory 70.90 19.10.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2015000232 ZŠ - lyže 194.00 21.10.2015 Róbrt Veréb VELO Prom Dostojevského 22, Nové Zámky 37613171
2015000233 systémová podpora URBIS 77.50 21.10.2015 MADE spol. s r.o. Lazovná 69, Banská Bystrica 36041688
2015000234 slavia, diabolo - projekt šport 206.00 26.10.2015 Jáger, zbrane, strelivo, s. r. o. M.R. Štefánika 38, Šurany 44684193
2015000235 potraviny 92,78 26.10.2015 sniežik s.r.o. Čab 269 44211481
2015000236 piesok 835.20 26.10.2015 GUBO. s. r.o. Bešeňov 623 36557463
2015000237 úprava terénu a piesku - ZŠ 396.00 26.10.2015 GUBO. s. r.o. Bešeňov 623 36557463
2015000238 autobusové zastávky 5.527.20 26.10.2015 L-DEN Slovakia, spol. s r.o. Kamenná 202/40, Lutila 44646488
2015000239 potraviny 108.62 26.10.2015 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, Marcelová 44886764
2015000240 beton 201.60 26.10.2015 VLADAP Plus, s.r.o. Dolný Ohaj 125 36540463
2015000241 potraviny 182.91 26.10.2015 COOP Jednota

Hlavné nám. 6, Nové Zámky

00168882
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

November

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2015000242 elektrická energia 2.466,35 03.11.2015 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 357435565
2015000243 zemný plyn 1.847,00 03.11.2015 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
2015000244 potraviny 256.83 03.11.2015 COOP Jednota Hlavné nám.6, Nové Zámky 00168882
2015000245 údržba výťahov 48.00 03.11.2015 NÉMETH LIFT, s.r.o. Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove 31426310
2015000246 eset 158,00 03.11.2015 ALTO Slovakia spol. s.r.o. Sládkovičova 33, Svit 31664881
2015000247 stravné lístky 764,74 04.11.2015 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
2015000248 inzercia 62,40 04.11.2015 Peit Press, a.s. Lazaretská 12, Bratislava 35790253
2015000249 potraviny 163,45 04.11.2015 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2015000250 info vitrína, odp. koše - aut. zastávky 924,00 04.11.2015 L-DEN Slovakia, spol. s r.o. Kamenná 202/40, Lutila 44646488
2015000251 telefónne hovory, internet 43,67 04.11.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2015000252 vodné a stočné 12,96 09.11.2015 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2015000253 vodné a stočné 2,59 09.11.2015 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2015000254 vodné a stočné 38,88 09.11.2015 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2015000255 predaj vriec 12.60 12.11.2015 Brantner Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2015000256 predaj, prenájom KO 2.119,32 12.11.2015 Brantner Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2015000257 potraviny 34,78 12.11.2015 sniežik s.r.o. Čab 269, Čab 44211481
2015000258 potraviny 239,32 15.11.2015 COOP Jednota Nové Zámky Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2015000259 telefónne hovory 71,57 23.11.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2015000260 elektrická energia - 446,81 23.11.2015 Magna Energia, a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2015000261 analýza vody 84 23.11.2015 Eurofins Bel/Novamann s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 31329209
2015000262 kontrola plynových kotlov 138,54 26.11.2015 Jozef Kollár, Plynotherm Výskumnícka 48, Hurbanovo 47832452
2015000263 potraviny 265,21 26.11.2015 COOP Jednota Nové Zámky Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2015000264 dodávka kameniva 996,04 26.11.2015 Gubo, s.r.o. Bešeňov č. 623 36557463
2015000265 dodávka kameniva 798,76 26.11.2015 Gubo, s.r.o. Bešeňov č. 623 36557463
2015000266 dodávka kameniva 940,66 26.11.2015 Gubo, s.r.o. Bešeňov č. 623 36557463
2015000267 dodávka kameniva 413,71 26.11.2015 Gubo, s.r.o. Bešeňov č. 623 36557463
2015000268 revízia a nastavenie 120,00 26.11.2015 MART Lehotkai M. Flengera 4, Nové Zámky 14424177
2015000269 dlažba, obrubníky 3.156,00 26.11.2015 Staveg spol s r.o. Levická 544, Šurany 36540153
2015000270 web, licencia 79,20 30.11.2015 Websupport, s.r.o. Staré grunty 12, Bratislava 36421928
2015000271 označenie hydrantu 162,00 30.11.2015 ST. Florian Štúrovo, s.r.o. Sv. Štefana 41, Štúrovo 31419976
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

December

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2015000272 doména, web 14,76 1.12.2015 Websupport, s.r.o. Staré grunty 12, Bratislava 36421928
2015000273 elektrická energia 1.255,20 2.12.2015 Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2015000274 enektrická energia 687,71 2.12.2015 Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2015000275 náplň do tlačiarne, nastavenie kamier 97,20 2.12.2015 Štrba-Company s.r.o. Veľké Lovce č. 801 47353961
2015000276 obecné noviny rok 2016 135,20 2.12.2015 Inprost s.r.o. Smrečianska 29, Bratislava 31363091
2015000277 aktuálna verzia 201,24 3.12.2015 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C. Bratislava 31355374
2015000278 zemný plyn 1.847,00 3.12.2015 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
2015000279 potraviny 106,97 3.12.2015 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, Marcelová 44886764
2015000280 potraviny 169,41 3.12.2015 COOP Jednota Nové Zámky Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2015000281 servis výťahu 48 3.12.2015 Németh Lift, s.r.o. Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove 31426310
2015000282 potraviny 124,45 4.12.2015 Mirkom s.r.o. Hlavná 14, Marcelová 44886764
2015000283 potraviny 202,65 4.12.2015 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2015000284 rohož, údržba 18,90 4.12.2015 Berendsen s.r.o. Drietoma 920 44506031
2015000285 rohož, údržba 18,90 4.12.2015 Berendsen s.r.o. Drietoma 920 44506031
2015000286 prehliadka plyn. zariadení 138,00 4.12.2015 Hiteco Team, a.s. Továrenská 10, Bratislava 45694753
2015000287 telefónne hovory, internet 55,52 7.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2015000288 stravné lístky 693,32 8.12.2015 DOXX-Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
2015000289 materiál a montáž strešnej krytiny 2.256,00 9.12.2015 Fermont Veľké Lovce č. 408 40063925
2015000290 vodné a stočné 12,96 9.12.2015 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2015000291 vodné a stočné 7,78 9.12.2015 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2015000292 vodné a stočné 20,74 9.12.2015 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2015000293 dodávka a montáž dúchadla - ČOV 6.096,00 14.12.2015 Zonex, s.r.o. Okružná 25, Levice 31436137
2015000294 dodanie a montáž kamerového systému 8.692,80 14.12.2015 Štrba-Company s.r.o. Veľké Lovce č. 801 47353961
2015000295 elektrická energia -64,69 15.12.2015 Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2015000296 predaj vriec 12,60 15.12.2015 Brantner Nové Zámky, a.s. Viničná 23, 940 64 Nové Zámky 31440291
2015000297 odvoz, prenájom, uloženie KO 2.095,18 15.12.2015 Brantner Nové Zámky, a.s. Viničná 23, 940 64 Nové Zámky 31440291
2015000298 potraviny 74,20 15.12.2015 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2015000299 potraviny 245,65 17.12.2015 COOP Jednota Nové Zámky Hlané nám. 6, Nové Zámky 00168882
2015000300 elektrická energia -400,89 17.12.2015 MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2015000301 telefónne hovory 70,90 18.12.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2015000302 stravné lístky 499,60 18.12.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
2015000303 vypracovanie svetelno - technickej štúdie k projektu "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Veľké Lovce." 2.272,50 22.12.2015 Ing. Marek Krasňan Veľké Lovce č. 22 45990361
2015000304 spracovanie žiadosti o dotácie 224,77 22.12.2015 MAS ZT M.R. Štefánika 1, 941 45 Maňa 42119545
2015000305 potraviny 198,88 23.12.2015 COOP Jednota Nové Zámky Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2015000306 potraviny 161,70 23.12.2015 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2015000307 spracovanie projektu rekonštrukcie VO 1.198,80 23.12.2015 AE group, s.r.o. Nálepkova 4, Piešťany 45669546
2015000308 preddavok - zhotovenie diela "Rekonštrukcia a moderniznácia VO v obci Veľké Lovce" 292.022.63 29.12.2015 Business Funding Solutions, s.r.o. Ľudovíta Vančíka 5, Senica 45926174
2015000309 záverečné svetelno-technické meranie po realizácii projektu "Rekonštrukcia a modernizácia VO v obci Veľké Lovce" (zálohová/preddavková faktúra) 5.757,00 30.12.2015 Marialux s.r.o. Veľké Lovce č. 22 46003002
2015000310 ročná licencia programu KEO 117,13 31.12.2015 KEO s.r.o. Poľná, 99106 Záhorce 36739464
2015000311 čistenie rohože 22,54 31.12.2015 Berendsen textil servis s.r.o. Drietoma 920 44506031
2015000312 údržba výťahov 48,00 31.12.2015 Németh lift, s.r.o. Gazdovský rad 1, Štvrtok na Ostrove 31426310
2015000313 napojenie prípojok na kanalizáciu 2.000,00 31.12.2015 Firmaštrba s.r.o. Veľké Lovce č. 601 45558019
2015000314 výkon funkcie bezpečnosrtného technika 120,00 31.12.2015 Ing. Stanislav Petráš Radava 71 44993579
2015000315 vodné a stočné 15,55 31.12.2015 Západoslov. vod. spol. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2015000316 vodné a stočné 12,96 31.12.2015 Západoslov. vod. spol. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2015000317 vodné a stočné 20,74 31.12.2015 Západoslov. vod. spol. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2015000318 predaj vriec 12,60 31.12.2015 Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2015000319 odvoz, prenájom, uloženie KO 3.052,18 31.12.2015 Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2015000320 elektrická energia 697,47 31.12.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH