Obsah

Faktúry

Faktúry 2016

Január

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2016000001 prevádzkovanie obecného cintorína 120,00 4.1.2016 Jozef Melišek P.S.M. Veľké Lovce 138 40062937
2016000002 licencia programu orfeus 88,00 4.1.2016 Pavol Halanda Michal nad Žitavou 279 40351467
2016000003 program urbis 77,50 5.1.2016 MADE spol. s r. o. Lazová 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688
2016000004 letecké fotografie do programu 996,00 5.1.2016 Národná geograficko informačná, s.r.o. Mostná 72, Nitra 46795481
2016000005 telefónne hovory, internet 43,44 5.1.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2016000006 tork - hyg. potreby 89,62 8.1.2016 Presis s.r.o. Šoltésovej 14, Nové Zámky 46376453
2016000007 elektrická energia 943,06 8.1.2016 Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000008 elektrická energia 858,00 8.1.2016 Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000009 bezpečnostná sim 10,76 13.1.2016 Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14, Žilina 31645976
2016000010 oprava služ. auta 253,19 15.1.2016 Frankl servis, s.r.o. Murgašova 70, 940 01 Nové Zámky 46946756
2016000011 telefónne hovory 70,90 18.1.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2016000012 zemný plyn 959,00 18.1.2016 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
2016000013 potraviny 44,00 18.1.2016 COOP Jednota Hlavné nám 6, Nové Zámky 00168882
2016000014 potraviny 98,23 25.1.2016 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, Marcelová 44886764
2016000015 potraviny 305,88 25.1.2016 COOP Jednota Hlavné nám 6, Nové Zámky 00168882
2016000016 napojenie prípojok na kanalizáciu 2.488,00 25.1.2016 Firmaštrba s.r.o. Veľké Lovce č. 601 45558019
2016000017 potraviny 141,90 27.1.2016 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2016000018 náplne do tlačiarne 162,51 27.1.2016 Damedis, s.r.o. Krenová 19, Brno 26931664
2016000019 odpadová voda 84,00 27.1.2016 Eurofins Bel/Novamann s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 31329209
2016000020 tlač - infolist obce 129,15 29.1.2016 Jaroslav Oprala Garmondnitra Tr. A. Hlinku 10, Nitra 17616093
2016000021 vedeniu účtu cenných papierov 315,00 29.1.2016 Centrálny depozitár cenných papierov SR ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 31338976
2016000022 kultúrny dom - hyg. potreby 83,40 29.1.2016 Hegleitner Hygiene Slovensko s.t.o. Diaľničná cesta 27, Senec 35840790
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

Február

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2016000023 elektrická energia 873,40 1.2.2016 Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000024 elektrická energia 878,79 1.2.2016 Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000025 oprava čerpadla ČOV 240,00 1.2.2016 Milanj Uhrík Nitrianska 26, Komjatice 32803532
2016000026 potraviny 278,60 3.2.2016 COOP Jednota Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2016000027 čistenie rohože 18,90 3.2.2016 Berendsen textil servis, s.r.o. Drietoma 920 44506031
2016000028 zemný plyn 959,00 3.2.2016 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
2016000029 servis a údržba výťahov 48,00 4.2.2016 Németh Lift, s.r.o. Gazdovský rad 1, Štvrtook na Ostrove 31426310
2016000030 telefónne hovory, internet 45,29 8.2.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2016000031 potraviny 106,75 8.2.2016 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová 44886764
2016000032 stravné lístky 631,64 8.2.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
2016000033 predaj vriec 16,80 12.2.2016 Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000034 odvoz, prenájom, uloženie KO 1.970,04 12.2.2016 Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000035 elektrická energia 1111.36 15.2.2016 Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2016000036 vodné a stočné 18.14 15.2.2016 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000037 vodné a stočné 14.25 15.2.2016 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000038 vodné a stočné 2.59 15.2.2016 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000039 potraviny 296.50 15.2.2016 COOP Jednota, s. d. Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2016000040 vlajky 68.56 16.2.2016 Vlajky.EU s.r.o. Na Sekyrce 1392, Praha-Dejvice 28511042
2016000041 stožiare na vlajky, doprava 737.19 16.2.2016 Vlajky.EU s.r.o. Na Sekyrce 1392, Praha-Dejvice 28511042
2016000042 telefónne hovory 70.90 17.2.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2016000043 inštalácia tlačiarne 88.80 17.2.2016 Peter Straňák PROFI-SERVIS Štefánikova 84, Nitra 40684211
2016000044 oprava inštal. programu 25.80 18.2.2016 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C, Bratislava 31355374
2016000045 licencia za použitie hudobných diel 20.40 18.2.2016 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, Brtaislava 2 00178454
2016000046 odpadová voda 84.00 22.22016 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o Komjatická 73, Nové Zámky 31329209
2016000047 robot univerzálny - obecná kuchyňa 2.520.00 25.2.2016 GASTRO-HAAL, s.r.o. Považská 16, Nové Zámky 31435076
2016000048 potraviny 383.02

25.2.2016

COOP Jednota, s.d. Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2016000049 pozemok centrálnej zóny - nájomné 45.90 25.2.2016 Slovenský pozemkový fond Búdkova 36, Bratislava 17335345
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

Marec

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2016000050 stravné lístky 712.80 1.3.2016 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
2016000051 elektrická enrgia 878.79 2.3.2016 Magna Energia, a.s. Nitriasnka 7555/18, Piešťany 35743565
2016000052 elektrická energia 873.40 2.3.2016 Magna Energia, a.s. Nitriasnka 7555/18, Piešťany 35743565
2016000053 zemný plyn 959.00 2.3.2016 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 35815256
2016000054 údržba a výmena rohože 19.14 2.3.2016 BERENDSEN textil servis, s.r.o. Drietoma 920 44506031
2016000055 potraviny 168.17 2.3.2016 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, Marcelová 44886764
2016000056 potraviny 221.00 2.3.2016 COOP Jednota Hlavné nám č. 6, Nové Zámky 00168882
2016000057 servis a údržba výťahu 48.00 2.3.2016 Németh Lift, s.r.o. Gazdovský rad 1, Štvrtok na Ostrove 314263310
2016000058 potraviny 242.40 2.3.2016 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2016000059 vodné a stočné 19.44 7.3.2016 Západosl. vod. spol. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000060 vodné a stočné 12.96 7.3.2016 Západosl. vod. spol. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000061 vodné a stočné 14.26 7.3.2016 Západosl. vod. spol. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000062 telefónne hovory, internet 43.14 7.3.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2016000063 elektrická energia 756.37 7.3.2016 Magna Energia, a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000064 predaj vriec 8.40 7.3.2016 Brantner Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000065 odvoz, uloženie KO 2024.26 10.3.2016 Brantner Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000066 potraviny 307.07 14.3.2016 COOP Jednota Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2016000067 servis auta 141.60 16.3.2016 Frankl Servis s.r.o. Murgašova 70, Nové Zámky 46946756
2016000068 dodávka piesku 120.00 21.3.2016 GUBO, s.r.o. Bešeňov č. 623 36557463
2016000069 tlač poštového peňažného poukazu 13.67 21.3.2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, B. Bystrica 36631124
2016000070 potraviny 152.84 21.3.2016 Mirkom s.r.o. Hlavná 14, Marcelová 44886764
2016000071 osvedčovacie knihy 31.31 22.3.2016 Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1, Bratislva 42272360
2016000072 servis, inštalácia notebooku 336.00 22.3.2016 Štrba-Company s.r.o. Veľké Lovce č. 801 47353961
2016000073 telefónne hovory 71.98 23.3.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2016000074 potraviny 224.22 23.3.2016 COOP Jednota Hlavné nám. č. 6, Nové Zámky 00168882
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

Apríl

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2016000075 elektrická energia 873.40 5.4.5016 Magna Energia, a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000076 elektrická energia 878.79 5.4.2016 Magna Energia, a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000077 zemný plyn 959.00 5.4.2016 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
2016000078 stravné lístky 712.80 5.4.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
2016000079 telefónne hovory, internet 44.17 5.4.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2016000080 čistenie rohože 22.82 5.4.2016 Berendsen Textil Servis, s.r.o. Drietoma 920 44506031
2016000081 systémová podpora URBIS 77.50 5.4.2016 MADE spol. s r.o. Lazovná 69, B. Bystrica 36041688
2016000082 práca montážnou plošinou 106.08 5.4.2016 Jozef Korpáš Veľké Lovce č. 150 14082365
2016000083 potraviny 234.48 5.4.2016 COOP Jednota Hlavné nám. č. 6, Nové Zámky 00168882
2016000084 potraviny 133.33 5.4.2016 Mirkom, s.r.o. Hlavná 14, Marcelová 44886764
2016000085 ročný paušál za tepelné čerpadlo 302.40 5.4.2016 Viessmann, s.r.o. Ivánska cesta 30/A, Bratislava 31388841
2016000086 servis a údržba výťahov 48.00 5.4.2016 Németh Lift, s.r.o. Gazdovský rad 1/ Štvrtok na Ostrove 31426310
2016000087 bezpečnostný systém 10.76 7.4.2016 Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14, Žilina 31645976
2016000088 potraviny 159.90 7.4.2016 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2016000089 plastové vrecia 8.40 11.4.2016 Brantner Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000090 odvoz, prenájom, uloženie KO 2051.20 11.4.2016 Brantner Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000091 vodné a stočné 25.92 13.4.2016 Západoslov. vod. spol. Ľanová 17. Nové Zámky 36550949
2016000092 vodné a stočné 23.33 13.4.2016 Západoslov. vod. spol. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000093 vodné a stočné 12.96 13.4.2016 Západoslov. vod. spol. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000094 funkcia požiarneho a bezp. technika 120.00 13.4.2016 Ing. Stanislav Petráš Radava č. 71 44993579
2016000095 potraviny 269.43 15.4.2016 COOP Jednota Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2016000096 potraviny 124.23 15.4.2016 Mirkom, s.r.o. Hlavná 14, Marcelováí 44886764
2016000097 elektrická energia 484.88 15.4.2016 Magna Energia, a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000098 elektrická energia 124.55 15.4.2016 Magna Energia, a.s. Nitrianska 8, Piešťany 35743565
2016000099 export údajov 120.00 15.4.2016 Národné inf. stredisko SR, a.s. Pribinova 4, Bratislava 35751291
2016000100 tlačivá pre matriku 29.70 18.4.2016 Centrum polygraf. služieb Sklabinská 1, Bratislava 42272360
2016000101 telefónne hovory 70.90 18.4.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2016000102 thuje 540.00 18.4.2016 Záhrada a Kvety Kútiky, s.r.o. Kútiky 1, Šurany 46000585
2016000103 strešná krytina 3297,00 22.4.2016 FERMONT Veľké Lovce č. 408 40063925
2016000104 elektronický právny systém 85,20 22.4.2016 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázsa 23A, Žilina 1 31592503
2016000105 projketové manažérstvo projketu "Terénna sociálna práca" 2821,40 22.4.2016 STENOR s.r.o. Madáchova 28, Bratislava 44763158
2016000106 potraviny 73,57 25.4.2016 Mirkom s.r.o. Hlavná 14, Marcelová 44886764
2016000107 potraviny 284,23 25.4.2016 COOP Jednota, s.d. Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

Máj

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2016000108 potraviny 192,90 2.5.2016 Juraj Hlavička - DAJA Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2016000109 potraviny 97,36 3.5.2016 Mirkom s.r.o. Hlavná 14, Marcelová 44886764
2016000110 zemný plyn 959,00 3.5.2016 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
2016000111 elektrická energia 873,40 3.5.2016 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000112 elektrická energia 878,79 3.5.2016 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000113 tlač infolistu obce 151,20 3.5.2016 Jaroslav Oprala Garmond Nitra Tr. A. Hlinku 10, Nitra 17616093
2016000114 údržba rohože 19,14 3.5.2016 Berendsen Textil Servis, s.r.o. Drietoma 920 44506031
2016000115 údržba výťahu 48,00 3.5.2016 Németh Lift, s.r.o. Gazdovský rad 1, Štvrtok na Ostrove 31426310
2016000116 stravné lístky 719,29 4.5.2016 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
2016000117 potraviny 234,90 4.5.2016 COOP JEdnota, s.d. Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2016000118 telefónne hovory 45,11 6.5.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2016000119 tork - hygienické potreby 135,34 11.5.2016 Presis s.r.o. Šoltésovej 14, Nové Zámky 46376453
2016000120 analýza vody 84,00 11.5.2016 Eurofins Bel/Novamann s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 31329209
2016000121 elektrická energia 384,46 11.5.2016 Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000122 vodné a stočné 9,07 11.5.2016 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000123 vodné a stočné 12,96 11.5.2016 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000124 vodné a stočné 24,62 11.5.2016 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000125 odvoz, uloženie kontajnera 154,52 11.5.2016 Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000126 odvoz, uloženie komunálneho odpadu 2134,10 11.5.2016 Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000127 predaj vriec 16.80 11.5.2016 Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000128 mobilný telefón 215,45 11.5.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2016000129 potraviny 145,27 16.5.2016 Mirkom s.r.o. Hlavná 14, Marcelová 44886764
2016000130 potraviny 306,72 20.5.2016 COOP Jednota, s.d. Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2016000131 telefónne hovory 88,55 20.5.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2016000132 potraviny 281,53 26.5.2016 COOP Jednota, s.d. Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

Jún

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2016000133 stravné lístky 748,40 2.6.2016 DOXX - stravné lístky, s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
2016000134 poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu 59,76 2.6.2016 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratislava 31320155
2016000135 potraviny 143,12 2.6.2016 Mirkom s.r.o Hlavná 14, Marcelová 44886764
2016000136 plastové známky pre psov 28,80 2.6.2016 Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX Centrum 19/24, Považská Bystrica 10886567
2016000137 servis a údržba výťahu 48.00 2.6.2016 Németh Lift, s.r.o. Gazdovský rad 1, Štvrtok na Ostrove 31426310
2016000138 zemný plyn 959,00 2.6.2016 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
2016000139 elektrická energia 878,79 2.6.2016 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000140 elektrická energia 873,40 2.6.2016 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000141 rohož - servis 19,14 3.6.2016 Berendsen s.r.o Drietoma 920 44506031
2016000142 potraviny 283,29 3.6.2016 COOP Jednota, s.d. Hlavné nám. 6, nové Zámky 00168882
2016000143 potraviny 243,00 3.6.2016 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2016000144 kontajner na bio odpad 120,00 3.6.2016 JRK Waste Management s.r.o. Grosslingova 17, Bratislava 45423237
2016000145 analýza odpadovej vody 84,00 6.6.2016 Eurofins Bel/Novamann s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 31329209
2016000146 telefónne hovory, internet 46,61 6.6.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2016000147 vodné a stočné 12,96 6.6.2016 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000148 vodné a stočné 3,89 6.6.2016 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000149 vodné a stočné 29,81 6.6.2016 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000150 toner, revízia, kamer. systém 625,20 6.6.2016 Štrba-Company s.r.o. Veľké Lovce 801 47353961
2016000151 auditorské služby 2004,00 6.6.2016 Ing. Juliana Farkasová - audítor Námestie hrdinoiv 7, Nové Zámky 36110345
2016000152 elektrická energia 411,46 10.6.2016 Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000153 poskytnutie informácií z banky 60,00 14.6.2016 Prima banka Slovensko. a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951
2016000154 predaj vriec 8,40 14.6.2016 Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000155 odvoz, prenájom, uloženie KO 2052,95 14.6.2016 Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000156 kontrola a servis hasiacich prístrojov 367,80 17.6.2016 M. Vojtko - ELEKTROSERVIS Clementisova 2005, Topoľčany 11765968
2016000157 potraviny 305,91 17.6.2016 COOP Jednota Nové Zámky Hl. námestie 6, Nové Zámky 00168882
2016000158 elektrická energia 54,83 17.6.2016 Magna Energia, a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000159 záhradnícke práce 118,00 17.6.2016 Ing. Samuel Potančok SAM-VEDUN-Garden Malá Baračka 307, 935 36 Beša 45467811
2016000160 telefónne hovory 82,89 20.6.2016 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava 35697270
2016000161 náhradné súčiastky 193,90 24.6.2016 Mountfield SK, s.r.o. Červenej ramády 1, Martin 36377147
2016000162 potraviny 228,52 24.6.2016 COOP Jednota Nové Zámky Hl. námestie 6, Nové Zámky 00168882
2016000163 potraviny 54,32 24.6.2016 Mirkom s.r.o. Hlavná 14, Marcelová 44886764
2016000164 dopravné zrkadlo 159,60 24.6.2016 VIAPRO, s.r.o. Strojárenská 4, Trnava 36693693
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

Júl

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2016000165 potraviny 161,40 4.7.2016 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2016000166 výkon funkcie požiarneho a bezp. technika 120,00 4.7.2016 Ing. Stanislav Petráš 941 42 Radava 71 44993579
2016000167 systémová podpora URBIS 77,50 4.7.2016 MADE spol. s r.o. Lazovná 69, B. Bystrica 36041688
2016000168 potraviny 267,00 4.7.2016 COOP Jednota, s.d. Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2016000169 servis a údržba výťahov 48,00 4.7.2016 NÉMETH LIFT, s.r.o. Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove 31426310
2016000170 údržba a výmena rohože 22,98 4.7.2016 BERENDSEN textil servis s.r.o. Drietoma 920, Drietoma 44506031
2016000171 telefónne hovory, internet 43,74 4.7.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2016000172 elektrická energia 963,23 4.7.2016 Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2016000173 zemný plyn 959,00 4.7.2016 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
2016000174 odvoz bio odpadu 60,00 4.7.2016 BIO energie s.r.o. Veľké Lovce 801 46825282
2016000175 elektrická energia 747,95 4.7.2016 Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2016000176 stravné lístky 755,00 8.7.2016

DOXX - Stravmé lístky, spol. s .r.o.

Kálov 356, Žilina 36391000
2016000177 bezp. systém 10,76 11.7.2016

Jablotron Slovakia, s.r.o.

Sasinkova 14, Žilina 31645976
2016000178 vytýčenie plynovodu 125,63 11.7.2016

Distribúcia SPP, a.s.

Mlynské nivy 44/b, 823 11 Bratislava 35910739
2016000179 elektrická energia 306,58 11.7.2016

Magna Energia, a.s.

Nitrianska 7555/16, Piešťany 35743565
2016000180 orezávanie letorastov, mulčovanie 192,00 11.7.2016

Poľnohosp. družstvo Kolta

Kolta 00199281
2016000181 potraviny 107,66 11.7.2016

RAB, s.r.o.

Semerovo č. 1, 941 32 Semerovo 36528404
2016000182 vodné a stočné 34,99 11.7.2016

Západoslov. vod. spol., a.s.

Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000183 vodné a stočné 2,59 11.7.2016 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000184 vodné a stočné 14,26 11.7.2016 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000185 potraviny 198,26 13.7.2016 COOP Jednota, s.d. Hlsvné nám. č. 6, Nové Zámky 00168882
2016000186 rozbíjanie betónov, odvoz zeminy, kamenivo 663,00 13.7.2016 GUBO, s.r.o. č. 623, 941 41 Bešeňov 36557463
2016000187 výkopové práce, odvoz zeminy, dodávka piesku 972,00 13.7.2016 GUBO, s.r.o. č. 623, 941 41 Bešeňov 36557463
2016000188 AVIA-servis 456,50 18.7.2016 AV mobil spol s r.o. Viničná 1, Nové Zámky 36546585
2016000189 vytýčenie siete - kanalizácia 54,05 18.7.2016 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000190 školenie, evid. IS ochrany os. údajov 39,60 18.7.2016 ITAK s.r.o. Baštová 38, Komárno 36523488
2016000191 laboratórne vyšetrenie vzoriek zeleniny po záplavách 240,60 18.7.2016 Štátny eterinárny a potr. ústav Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín 42355613
2016000192 telefónne hovory 82,89 22.7.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2016000193 predaj vriec 12,60 22.7.2016 Brantner Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000194 odvoz VOK KO, uloženie 239,66 22.7.2016 Brantner Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000195 odvoz KO, uloženie 3028,70 22.7.2016 Brantner Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000196 kamery, zdroje, podružný materiál 654,00 22.7.2016 ŠTRBA-COMPANY s.r.o. Veľké Lovce č. 801 47353961
2016000197 prepojenie verejného rozhlasu, kamier, merača, prenájom plošiny 1035,36 22.7.2016 ŠTRBA-COMPANY s.r.o. Veľké Lovce č. 801 47353961
2016000198 diagnostika PC, revízia, toner 336,00 22.7.2016 ŠTRBA-COMPANY s.r.o. Veľké Lovce č. 801 47353961
2016000199 potraviny 99,04 29.7.2016 RAB, s.r.o. Semerovo č. 1 36528404
2016000200 rozbor vody 154,01 29.7.2016 Západoslov. vod. spol., a.s. Nábrežie za Hydrocentrálou 4, Nitra 36550949
2016000201 potraviny 310,19 29.7.2016 COOP Jednota, s.d. Hlavné nám. č. 6, Nové Zámky 00168882
2016000202 terénne úpravy 387,00 29.7.2016 GUBO, s.r.o. č. 623, Bešeňov 36557463
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

August

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2016000203 zemný plyn 959,00 3.8.2016 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
2016000204 servis a údržba výťahu 48,00 3.8.2016 Németh Lift, s.r.o. Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove 31426310
2016000205 rohož - údržba, servis 19,43 3.8.2016 Berendsen Textil Servis s.r.o. Drietoma 920 44506031
2016000206 stravné lístky 683,59 4.8.2016 DOXX-Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
2016000207 elektrická energia 963,23 4.8.2016 Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2016000208 elektrická energia 747,95 4.8.2016 Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2016000209 telefónne hovory, internet 43,26 4.8.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2016000210 potraviny 78,90 4.8.2016 COOP Jednota, s.d. Hlavné nám. č. 6, Nové Zámky 00168882
2016000211 betón 115,20 4.8.2016 VLADAP Plus, s.r.o. Dolný Ohaj č. 125 36540463
2016000212 poplatok MAS ZT, spracovanie dokumentov 1000,00 8.8.2016 MAS ZT M.R. Štefánika 1, Maňa 42119545
2016000213 odpadová voda 84,00 8.8.2016 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 31329209
2016000214 elektrická energia 481,45 8.8.2016 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2016000215 potraviny 154,53 15.8.2016 COOP Jednota, s.d. Hlavné nám. č. 6, Nové Zámky 00168882
2016000216 potraviny 71,40 15.8.2016 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2016000217 odvoz, prenájom, uloženie KO 2067,99 15.8.2016 Brantner Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000218 AVIA - servis 54,50 15.8.2016 AV mobil spol. s r.o. Viničná 1, Nové Zámky 36546585
2016000219 infolist 3/2016 - tlač 151,20 15.8.2016 GARMONDNITRA Tr.A. Hlinku 10, Nitra 17616093
2016000220 vodné a stočné 40,18 15.8.2016 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000221 vodné a stočné 5,18 15.8.2016 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000222 vodné a stočné 14,26 15.8.2016 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000223 potraviny 124,30 17.8.2016 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, Marcelová 44886764
2016000224 odpadová voda 84,00 17.8.2016 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 31329209
2016000225 telefónne hovory 82,89 25.8.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2016000226 potraviny 212,45 25.8.2016 COOP Jednota, s.d. Hlavné nám. č. 6 0168882
2016000227 tlač pozvánok, plagátov 73,20 25.8.2016 GARMONDNITRA Tr.A. Hlinku 10, Nitra 17616093
2016000228 potraviny 94,97 25.8.2016 RAB, s.r.o. Semerovo č. 1 36528404
2016000229 plakety (ceny obce) 276,90 26.8.2016 SYMBOLIKA HLOHOVEC spol. s r.o. Zábranie 23, Hlohovec 34112561
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

September

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2016000230 náplň do tlačiarne, diagnostika, VO rozšírenie 196,80 5.9.2016 ŠTRBA-COMPANY s.r.o. Veľké Lovce 801 47353961
2016000231 výkopové práce, úprava terénu TJ 590,52 5.9.2016 Firmaštrba s.r.o. Veľké Lovce 602 45558019
2016000232 obklad, batérie, umyvadlo, lepilo - TJ 795,67 5.9.2016 DOMEN - Štefan Kuruc Komárňanská 8, Nové Zámky 34261800
2016000233 zemný plyn 959,00 5.9.2016 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
2016000234 potraviny 268,55 5.9.2016 COOP Jednota, s.d. Hlavné nám č. 6, Nové Zámky 00168882
2016000235 elektrická energia 789,16 5.9.2016 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2016000236 elektrická energia 942.20 5.9.2016 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2016000237 rohož - servis 23,20 5.9.2016 Berendsen, s.r.o. Drietoma 920 44506031
2016000238 ocenenia pri príležitosti 780. výročia obce 231,50 5.9.2016 Symbolika Hlohovec spol. s r.o. Zábranie 23, Hlohovec 34112561
2016000239 pevná linka, internet 51,34 5.9.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2016000240 Baner k 780. výročiu obce, 2x 69,60 5.9.2016 Stiken s.r.o. Samova 8, Nitra 949 01 36561703
2016000241 stravné lístky 709,55 6.9.2016 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
2016000242 Obecná kuchyňa - potraviny 100.05 6.9.2016 RAB, s.r.o. č.1, Semerovo 36528404
2016000243 servis a údržba výťahu 48,00 6.9.2016 Németh Lift, s.r.o. Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove 31426310
2016000244 OÚ-hygienické potreby 83,40 9.9.2016 Hegleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. Diaľničná cesta 27, Senec 35840790
2016000245 elektrická energia 431,64 13.9.2016 Magna Energia, a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000246 vodné a stočné 7,78 13.9.2016 Západoslov. vod. spoločnosť, a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000247 vodné a stočné 12,96 13.9.2016 Západoslov. vod. spoločnosť, a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000248 vodné a stočné 45,37 13.9.2016 Západoslov. vod. spoločnosť, a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000249 odvoz, prenájom, uloženie komunálneho odpadu 2140,40 13.9.2016 Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000250 služobný telefón 83,39 19.9.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2016000251 tanečná zábava a hudobná produkcia k príležitosti 780. výročia obce 700,00 19.9.2016 Zelený klobúk s.r.o. Karpatské námestie 10A, Bratislava 50375849
2016000252 Obecná kuchyňa - potraviny 128,40 19.9.2016 Juraj Hlavička - DAJA Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2016000253 Obecný kuchyňa - potraviny 248,95 19.9.2016 COOP Jednota NZ, s.d. Hlavné nám. č. 6, Nové Zámky 00168882
2016000254 prenájom kabín iToilets / 780. výročie obce 132,00 19.9.2016 iToilets s.r.o. Dvorčianska 54, Nitra 45310921
2016000255 elektrická energia - 17,25 19.9.2016 Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000256 recepcia, občerstvenie k príležitosti 780. výročia obce 502,88 20.9.2016 Alexander Papp-SIP, s.r.o. SNP 68/1, Šurany 44638159
2016000257 ozvučenie pri príležitosti 780. výročia obce 450,00 22.9.2016 music DRIVE s.r.o. Hlavné námestie 9, Nové Zámky 48126314
2016000258 analýza odpadovej vody 84,00 26.9.2016 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 31329209
2016000259 Obecná kuchyňa - potraviny 201,52 26.9.2016 COOP Jednota NZ, s.d. Hlavné námestie 6, Nové Zámky 00168882
2016000260 vykonanie grafických a kamerových služieb k 780. výročiu obce 100,00 27.9.2016 Martin Rampáček Veľké Lovce č. 721 50034634
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

Október

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2016000261 stravné lístky 719,29 3.10.2016 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
2016000262 servis a údržba výťahu 48,00 3.10.2016 Németh Lift, s.r.o. Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove 31426310
2016000263 Obecná kuchyňa - potraviny 116,17 3.10.2016 RAB, s.r.o. č. 1, Semerovo 36528404
2016000264 zemný plyn 959,00 3.10.2016 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
2016000265 elektrická energia 789,16 3.10.2016 Magna Energia, a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000266 elektrická energia 942,20 3.10.2016 Magna Energia, a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000267 Obecná kuchyňa - potraviny 249,85 6.10.2016 COOP Jednota, s.d. Hlavné nám č. 6, Nové Zámky 00168882
2016000268 Obecná kuchyňa - potraviny 87,06 6.10.2016 Mirkom s.r.o. Hlavná 14, Marcelová 44886764
2016000269 Obecná kuchyňa - potraviny 129,79 6.10.2016 Mirkom s.r.o. Hlavná 14, Marcelová 44886764
2016000270 Obecná kuchyňa - potraviny 185,40 6.10.2016 Juraj Hlavička - DAJA Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2016000271 systémová podpora URBIS 77,50 6.10.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, Banská Bystrica 36041688
2016000272 vodné a stočné 12,96 7.10.2016 Západoslov. vod. spol. a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000273 vodné a stočné 6,48 7.10.2016 Západoslov. vod. spol. a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000274 vodné a stočné 42,77 7.10.2016 Západoslov. vod. spol. a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000275 výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika 120,00 7.10.2016 Ing. Stanislav Petráš 941 47 Radava 71 44993579
2016000276 pevná linka, internet 46,51 10.10.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2016000277 výmena a čistenie rohože 19,43 10.10.2016 Berendsen s.r.o. Drietoma 920 44506031
2016000278 Obecná kuchyňa - aktualizácia programu 49,00 10.10.2016 Abiset s.r.o. Bernoláková 1A, Malacky 36289141
2016000279 bezpečnostný systém 10,79 10.10.2016 Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14, Žilina 31645976
2016000280 elektrická energia 441,53 11.10.2016 Magna Energia, a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000281 výroba a odvysielanie pozvánky k 780. výročiu obce 311,00 11.10.2016 3M media, s.r.o. Vodná 9, Nitra 47173271
2016000282 rozšírenie verejného osvetlenia 998,40 11.10.2016 Business Funding Solutions, s.r.o. Ľ. Vančíka 5, Senica 45926174
2016000283 školské potreby 249,00 11.10.2016 Margita Habrmanová Veľké Lovce č. 557 35428741
2016000284 oprava linky, internetu 158,40 12.10.2016 ŠTRBA-COMPANY s.r.o. Veľké Lovce 801 47353961
2016000285 Obecný kuchyňa - potraviny 231,48 14.10.2016 COOP Jednota, s.d. Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2016000286 odvoz, prenájom, uloženie komunálneho odpadu 2089,68 14.10.2016 Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000287 veľkokapacitný kontajner 133,13 14.10.20116 Brantner Nové Zámky s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000288 pušky - dotácia na šport - ZŠ 403,00 14.10.2016 Jáger, zbrane, strelivo, s.r.o. M.R. Štefánika 38, Šurany 44684193
2016000289 papierové tašky s potlačou - 780. výročie obce 57,00 17.10.2016 Nykon, s.r.o. Nitrianska cesta 15, Nové Zámky 36358177
2016000290 služobný telefón 82,99 17.10.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2016000291 analýza odpadovej vody 84,00 20.10.2016 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 31329209
2016000292 revízia a nastavenie detektorov úniku plynu 120,00 24.10.2016 MART Lehotkai M. Flengera 4, Nové Zámky 14424177
2016000293 Obecný kuchyňa - potraviny 333,44 25.10.2016 COOP Jednota s.d. Hlavné nám. č. 6, Nové Zámky 00168882
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

November

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2016000294 výmena a čistenie rohože 19,43 3.11.2016 Berendsen s.r.o. Drietoma 920 44506031
2016000295 zemný plyn 959,00 3.11.2016 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
2016000296 elektrická energia 789,16 3.11.2016 Magna Energia, a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000297 elektrická energia 942,20 3.11.2016 Magna Energia, a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000298 Obecná kuchyňa - potraviny 193,77 4.11.2016 COOP Jednota, s.d. Hlavné nám č. 6, Nové Zámky 00168882
2016000299 servis a údržba výťahu 48,00 4.11.2016 Németh Lift, s.r.o. Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove 31426310
2016000300 stravné lístky 761,49 4.11.2016 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
2016000301 pevná linka, internet 36,72 7.11.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajskalská 28, Bratislava 35763469
2016000302 Obecná kuchyňa - potraviny 189,65 7.11.2016 Juraj Hlavička - DAJA Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2016000303 vodné a stočné 12,96 7.11.2016 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000304 vodné a stočné 2,59 7.11.2016 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000305 vodné a stočné 20,74 7.11.2016 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000306 elektrická energia 453,86 7.11.2016 Magna Energia, a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000307 externá naplalovačka, externý disk 96,96 11.11.2016 Štrba-Companyy s.r.o. Veľké Lovce č. 801 47353961
2016000308 odvoz, prenájom, uloženie komunálneho odpadu 2080,58 15.11.2016 Brantner Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000309

vybudovanie kanalizácie

Stoka 8 - 85m

Stoka B-1-1-1

157 894,74 15.11.2016 ZONEX, s.r.o. Okružná 25, Levice 31436137
2016000310

oprava verejného rozhlasu

455,10 15.11.2016 ŠTRBA-COMPANY s.r.o. Veľké Lovce č. 801 47353961
2016000311

potraviny

239,46 16.11.2016 COOP Jednota Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2016000312

kontrola komínov a dymovodov

68,00 16.11.2016 Vojtech Tóth Trnovec n. Váhom 40511723
2016000313

telefónne hovory

82,89 16.11.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2016000314

zameranie - kanalizácia

200,00 18.11.2016 Michal Bencze Nová cesta 12, Tvrdošovce 14427508
2016000315

potraviny

106,06 18.11.2016 Mirkom s.r.o. Hlavná 8, Marcelová 44886764
2016000316

potraviny

93.59 21.11.2016 RAB, s.r.o. Semerovo 1 36528404
2016000317

potraviny

156,03 24.11.2016 COOP Jednota Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2016000318

publikácie

23,99 24.11.2016 Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 2 31348262
2016000319

webová stránka obce

79,20 26.11.2016 Websupport, s.r.o. Staré grunty 12, Bratislava 36421928
2016000320

rozhlas - verejný prenos

33,50 26.11.2016 Slovgram Jakubovo nám. 14, Bratislava 17310598
2016000321

rozhlas - verejný prenos

5.00 26.11.2016 Slovgram Jakubovo nám. 14, Bratislava 17310598
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

December

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2016000322 doména web stránky obce 14.76 1.12.2016 Websupport, s.r.o. Staré grunty 12, Bratislava 36421928
2016000323 certifikačná autorita 103,20 2.12.2016 Disig, a.s. Záhradníckia 151, Bratislava 35975946
2016000324 žiadosť o sanácia miest-odpady 490,00 2.12.2016 RRA Novozámocko Svätoplukova 1, Nové Zámky 45737711
2016000325 napojenie vianočnej výzdoby 288,00 2.12.2016 ŠTRBA-COMPANY s.r.o Veľké Lovce č. 801 47353961
2016000326 licencia 204,72 2.12.2016 VEMA, s.r.o. Plynárenská 7/C, Bratislava 31355374
2016000327 elektrická energia 789,16 2.12.2016 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000328 elektrická energia 942,20 2.12.2016 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000329 zemný plyn 959,00 2.12.2016 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
2016000330 potraviny 188,40 2.12.2016 Juraj Hlavička Kasárenská 5, Nové Zámky 34584293
2016000331 potraviny 87,13 2.12.2016 RAB, s.r.o. Semerovo 1 36528404
2016000332 potraviny 272,02 2.12.2016 COOP Jednota Hl. nám. 6, Nové Zámky 00168882
2016000333 obecné noviny rok 2017 135.20 2.12.2016 INPROST s.r.o. Smrečianska 29, Bratislava 31363091
2016000334 licencia KEO - účtovníctvo 117,13 2.12.2016 KEO s.r.o. Poľná, Záhorce 36739464
2016000335 údržba výťahov 48,00 2.12.2016 Németh Lift, s.r.o. Gazdovský rad 1, Štvrtok na Ostrove 31426310
2016000336 údržba rohože 27,58 2.12.2016 Berendsen Drietoma 920 44506031
2016000337 telefónne hovory, internet 42,65 5.12.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 35763469
2016000338 montážna plošina - vianočné osvetlenie 173,28 7.12.2016 Jozef Korpáš Veľké Lovce 150 14082365
2016000339 stravné lístky 725,79 7.11.2016 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
2016000340 kamery 327,54 7.12.2016 Štrba-Company Veľké Lovce 801 47353961
2016000341 potraviny 70,83 12.12.2016 Mirkom, s.r.o. Hlavná 14, Marcelová 44886764
2016000342 elektrická energia 511,48 12.12.2016 Magna Energia, a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000343 výkopové práce - TJ 1182,00 12.12.2016 ELMON SK, s.r.o. Novozámocká 102, Nitra 36790559
2016000344 odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení 168,00 12.12.2016 Hiteco team Továrenská 10, Bratislava 45694753
2016000345 vodné a s stočné 3.89 12.12.2016 Záp. vod. spoločnosť, a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000346 vodné a stočné 10.37 12.12.2016 Záp. vod. spoločnosť, a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000347 vodné a stočné 19.45 12.12.2016 Záp. vod. spoločnosť, a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000348 kanalizačné prípojky 12295,37 12.12.2016 Aquamont Horné Saliby 1087 31105696
2016000349 odvoz, prenájom, uloženie KO 3035,34 15.12.2016 Brantner Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000350 potraviny 258.27 15.12.2016 COOP Jednota Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2016000351 potraviny 41.62 21.12.2016 RAB, s.r.o. Semerovo 1 36528404
2016000352 výon funkcie požiarneho a bezp. technika 120.00 21.12.2016 Ing. Stanislav Petráš Radava 71 44993579
2016000353 telefónne hovory 82,92 21.12.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 38697270
2016000354 potraviny 144,00 22.12.2016 Juraj Hlavicka Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2016000355 náplne do tlačiarne, aktualizácia 70,56 22.12.2016 Štrba-Company Veľké Lovce 801 47353961
2016000356 externý manažment - rekonštrukcia verejného osvetlenia 300.00 22.12.2016 AE group, s.r.o. Nálepkova 4, Piešťany 45669546
2016000357 stravné lístky 618,86 22.12.2016 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
2016000358 potraviny 321.79 27.12.2016 COOP Jednota Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2016000359 tlač infolistu 129,60 29.12.2016 GarmondNitra Tr.A.Hlinku 10, Nitra 17616093
2016000360 elektrická energia 187,85 31.12.2016 Magna Energia, a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000361 elektrická energia 786,99 31.12.2016 Magna Energia, a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000362 elektrická energia 850,60 31.12.2016 Magna Energia, a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2016000363 údržba rohože 19,43 31.12.2016 Berendsen Drietoma 920 44506031
2016000364 údržba výťahu 48.00 31.12.2016 Németh Lift, s.r.o. Gazdovský rad 1, Štvrtok na Ostrove 31426310
2016000365 vodné a stočné 7.78 31.12.2016 Záp. vod. spol. a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000366 vodné a stočné 3.89 31.12.2016 Záp. vod. spol. a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000367 vodné a stočné 12.96 31.12.2016 Záp. vod. spol. a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2016000368 veľkokapacitný kontajner 287.84 31.12.2016 Brantner, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000369 odvoz, prenájom, uloženie KO 1964,80 31.12.2016 Brantner, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2016000370 zemný plyn -3340.60 31.12.2016 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
2016000371 cenné papiere - vedenie účtu 432.00 31.12.2016 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s 29. augusta1/a, Bratislava 31338976
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH