Obsah

2023

Zmluvy a objednávky v roku 2018

Január

číslo popis zmluvný partner odkaz
5/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce na rok 2018 MO Matice Slovenskej, Mária Rapavá otvoriť
753/A372 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta František Németh, Veľké Lovce otvoriť
1/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce na rok 2018 TJ Veľké Lovce, Filip Mihók otvoriť
2/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce na rok 2018 MS SČK, Filip Mihók otvoriť
4/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce na rok 2018 ZO ZPCCH, Agnesa Horváthová otvoriť
4/2018 Zámenná zmluva uzatvorená na základe ust.§ 611 a nasl.Občianskeho zákonníka

1.Marián Kuruc 

2.Iveta Kurucová 

3.Viliam Korpáš

otvoriť
7/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce na rok 2018 Ruže sv. Alžbety, n.o. otvoriť
6/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce na rok 2018 Občianske združenie Ľudový dom, Jozef Galbavý otvoriť
  Dodatok č. 2 Zmluvy o dodávke elektriny č. 03958/2013 Magna Energia, a.s., Nitrianska 18, Piešťany otvoriť

 

 

Február

číslo popis zmluvný partner odkaz
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť

 

 

Marec

číslo popis zmluvný partner odkaz
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť

 

 

Apríl

číslo popis zmluvný partner odkaz
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť

 

 

Máj

číslo popis zmluvný partner odkaz
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť

 

 

Jún

číslo popis zmluvný partner odkaz
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť

 

 

Júl

číslo popis zmluvný partner odkaz
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť

 

 

August

číslo popis zmluvný partner odkaz
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť

 

 

September

číslo popis zmluvný partner odkaz
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť

 

 

Október

číslo popis zmluvný partner odkaz
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť

 

 

November

číslo popis zmluvný partner odkaz
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť

 

 

December

číslo popis zmluvný partner odkaz
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť

 

 

 

 

 

 

Objednávky 2018

popis suma v EUR partner  
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť
      stiahnuť