Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.04.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie 4/2023

16/2023

300,00 EUR

Občianske združenie Ľudový dom

Obec Veľké Lovce

05.04.2023

Kúpna zmluva

15/2023

272,24 EUR

Anna Náplavová

Obec Veľké Lovce

03.04.2023

Zmluva o poskytnutí služby

14/2023

0,00 EUR

Brantner Nové Zámky s.r.o.

Obec Veľké Lovce

20.03.2023

Dodatok č.1

13/2023

288,84 EUR

Obec Veľké Lovce

Mgr. Rozália Tóthová Hlavná 7/59, 946 39 Patince, Tichomír Tóth č. 339, 946 39 Iža

07.03.2023

Dohoda č. 23/17/054/166

12/2023

10 204,32 EUR

Obec Veľké Lovce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

03.03.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Lovce v roku 2023 č. 5- 2023

11/2023

3 650,00 EUR

Miestny odbor Matice Slovenskej

Obec Veľké Lovce

02.02.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Lovce v roku 2023 č. 5/2023

10/2023

1 400,00 EUR

Občianske združenie COUNTRY BÚRKA

Obec Veľké Lovce

31.01.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Lovce v roku 2023 č. 3-2023

9/2023

450,00 EUR

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža

Obec Veľké Lovce

31.01.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Lovce v roku 2023 č. 2-2023

8/2023

1 000,00 EUR

Základná organizácia – zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR

Obec Veľké Lovce

24.01.2023

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

7/2023

1 860,00 EUR .

Obec Veľké Lovce

Ing. Juliana Farkasová - audítor ,

18.01.2023

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa soc. služby

5/2023

.

Cesta sv.Františka s Assisi,n.

Obec Veľké Lovce

17.01.2023

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa soc. služby

6/2023

.

Cesta sv.Františka s Assisi,n.

Obec Veľké Lovce

16.01.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 362/2022 podľa § 9b ods. 1 písmeno. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov

4/2023

50 000,00 EUR

Obec Veľké Lovce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

13.01.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Lovce v roku 2023 č. 1/2023

3/2023

23 000,00 EUR

TJ Veľké Lovce

Obec Veľké Lovce

04.01.2023

Dodatok č. 1 Zmluvy o poskytovaní služby pri zbere odpadov

2/2023

Neuvedené

Obec Veľké Lovce

BIO energie s.r.o., Veľké Lovce 801, 941 42 Veľké Lovce

03.01.2023

Mandátna zmluva 25/11/2022

1/2023

15 300,00 EUR

CEDS, s.r.o

Obec Veľké Lovce

20.12.2022

Dodatok č. 4 k Zmluve na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácii

30/2022

.

PoľnoBEGA,s.r.o.

Obec Veľké Lovce

20.12.2022

Prikazná zmluva č. 14-01-2022 KO-KS

29/2022

480,00 EUR .

Obec Dolný Ohaj

Obec Veľké Lovce

20.12.2022

Dodatok č.1

28/2022

.

Obec Veľké Lovce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

26.10.2022

Dohoda č. 22/17/010/30

27/2022

0,00 EUR .

Obec Veľké Lovce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

24.10.2022

DOHODA

26/2022

11 882,90 EUR .

Obec Veľké Lovce

Slovenská agentúra životného prostredia

17.10.2022

Kúpna zmluva

25/2022

288,84 EUR .

Mgr. Rozália Tóthová Hlavná 7/59, 946 39 Patince, Tichomír Tóth č. 339, 946 39 Iža

Obec Veľké Lovce

07.10.2022

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

24/2022

551,12 EUR

Tomáš Boroš, Lenka Borošová

Obec Veľké Lovce

05.10.2022

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve

23/2022

842,50 EUR

PoľnoBEGA,s.r.o.

Obec Veľké Lovce

02.09.2022

Kúpna zmluva

22/2022

551,12 EUR

Tomáš Boroš, Lenka Borošová

Obec Veľké Lovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: