Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

1A/2021

.

Obec Veľké Lovce

SR - ŠÚ

09.02.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.

č. 5 A - 2021

1 980,00 EUR

Obec Veľké Lovce

Ing.Juliana Farkasová- auditor

29.01.2021

Zmluva č. 7/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Lovce v roku 2021

Zmluva č. 7/2021

250,00 EUR

Nezisková organizácia Ruže sv. Alžbety, n. o.

Obec Veľké Lovce

29.01.2021

Zmluva č. 5/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Lovce v roku 2021

Zmluva č. 5/2021

828,00 EUR .

Základná organizácia – zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR

Obec Veľké Lovce

29.01.2021

Zmluva č. 3/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Lovce v roku 2021

Zmluva č. 3/2021

300,00 EUR .

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža

Obec Veľké Lovce

28.01.2021

Zmluva č. 6/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Lovce v roku 2021

Zmluva č. 6/2021

2 300,00 EUR .

Občianske združenie Ľudový dom

Obec Veľké Lovce

28.01.2021

Zmluva č. 4/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Lovce v roku 2021

Zmluva č. 4/2021

1 196,00 EUR .

Občianske združenie COUNTRY BÚRKA

Obec Veľké Lovce

28.01.2021

Zmluva č. 2/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Lovce v roku 2021

Zmluva č. 2/2021

23 000,00 EUR .

TJ Veľké Lovce

Obec Veľké Lovce

27.01.2021

Zmluva č. 1/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Veľké Lovce v roku 2021

Zmluva č. 1/2021

3 680,00 EUR

MO MS Veľké Lovce

Obec Veľké Lovce

22.01.2021

Zmluva o dielo

Zmluva č. 11/2021

.

BEMIA plus, s.r.o.

Obec Veľké Lovce

21.01.2021

Zmluva

Zmluva o poskytnutí služieb (MOM)

.

SWOT spol. s.r.o.

Obec Veľké Lovce

16.12.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií

č.2/2020

.

PoľnoBEGA,s.r.o.

Obec Veľké Lovce

09.12.2020

Zmluva

.

.

Obec Veľké Lovce

Slovenska republika - Štatistický úrad SR

03.12.2020

Zmluva

1/2020

3 000,00 EUR .

Združenie obcí Termál

Obec Veľké Lovce

02.12.2020

Zmluva

č.p. SITP -OO2-2020/001756-001

.

Obec Veľké Lovce

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

23.11.2020

Zmluva pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva 122035993

.

Obec Veľké Lovce

Západoslovenská distribučná ,a.s.

20.11.2020

Zmluva o dielo

č.2020011009

8 040,00 EUR

Obec Veľké Lovce

ŠTRBA-COMPANY s.r.o.

16.11.2020

Zmluva

č. BCF ENERGY 410

.

Obec Veľké Lovce

BCF ENERGY,s.r.o.

29.10.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

Ev.č.MA - 65-10-2020-SK

195,00 EUR .

Obec Veľké Lovce

Galileo Corporation s.r.o

28.10.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

Zmluva číslo 454/2020

1 700,00 EUR tisícsedemsto

Obec Veľké Lovce

Nitriansky samosprávny kraj

26.10.2020

Dohoda č. 20/17/010/13

Dohoda č. 20/17/010/13

Neuvedené

Obec Veľké Lovce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

21.10.2020

Zmluva

ev.č.181057-11200 KZ

560,00 EUR .

Západoslovenská distribučná ,a.s.

Obec Veľké Lovce

19.10.2020

Zmluva

Dohoda o ukončení zmluvy

.

Západoslovenská distribučná ,a.s.

Obec Veľké Lovce

16.10.2020

Zmluva

Zmluva č. 533/2020

1 700,00 EUR .

Obec Veľké Lovce

Nitriansky samosprávny kraj doc.Ing. Milan Belic, PhD. predsedom Ing. Tibor Csenger, podpredseda

14.10.2020

Príkazná zmluva č. 2/05/2020 EL

Príkazná zmluva č. 2/05/2020 EL

300,00 EUR tristo

Komunal Servis - Verejné obstarávanie, s.r.o.

Obec Veľké Lovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: