Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.11.2018

Kúpna zmluva

.

345,28 EUR

Pavol Bartko a Judita r. Sallaiová

Obec Veľké Lovce

23.10.2018

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby

.

0,00 EUR

Cesta sv.Františka s Assisi,n.

Obec Veľké Lovce

19.10.2018

Zmluva o dielo

.

8 835,60 EUR

Jozef Kliský, akad.sochár

Obec Veľké Lovce

08.10.2018

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

.

80,00 EUR

Lukáš Otruba

Obec Veľké Lovce

02.08.2018

Príkazná zmluva

1/02/2018/EL

150,00 EUR

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

Obec Veľké Lovce

30.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

.

0,00 EUR

Obec Veľké Lovce

MADE s.r.o.

16.07.2018

Zmluva o hudobnej produkcii

.

350,00 EUR

Hudobná skupina TREVIS Bc. Radoslav Németh

Obec Veľké Lovce

16.07.2018

Zmluva o poskytnutí služieb č. ChR034-2018

.

80,00 EUR

Obec Veľké Lovce

SITI, s.r.o.

16.07.2018

Zmluva č. 605/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskorších predpisov

605/2018

1 500,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Veľké Lovce

09.07.2018

Zmluva č. 733/2018 o poskytnutí dotácie na podporu športu

733/2018

1 310,00 EUR

Obec Veľké Lovce

Nitriansky samosprávny kraj

03.07.2018

Darovacia zmluva

.

0,00 EUR

Národné športové centrum

Obec Veľké Lovce

02.07.2018

Zmluva o dielo

2018006028

5 873,52 EUR

ŠTRBA-COMPANY s.r.o.

Obec Veľké Lovce

30.06.2018

Zmluva o dielo

.

15 343,26 EUR

Tomáš Galamboš-Galatostav, s.r.o.,

Obec Veľké Lovce

12.06.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

11-2018

0,00 EUR

Obec Veľké Lovce

Ing.Juliana Farkasová- auditor

04.06.2018

Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka

.

1 083,48 EUR

Jozef Kuruc

Obec Veľké Lovce

30.05.2018

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 754/38

754/38

10,00 EUR

Júlia Sallaiová

Obec Veľké Lovce

29.05.2018

Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

1/2018

24,00 EUR

Obec Veľké Lovce

ITAK s.r.o.

29.05.2018

Zmluva o dielo

.

130 017,71 EUR

HOLD, spol. s r.o.

Obec Veľké Lovce

29.05.2018

Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

180729/2018

24,00 EUR

ITAK s.r.o.

Obec Veľké Lovce

21.05.2018

Darovacia zmluva podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka

.

1 000,00 EUR jedentisíc eur

Obec Veľké Lovce

Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka

16.05.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2018

1

Neuvedené

Miestny odbor Matice Slovenskej

Obec Veľké Lovce

04.04.2018

Nájomná zmluva

.

13,28 EUR

Ivana Fialková

Obec Veľké Lovce

28.03.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

18170072

350,00 EUR

Nadácia ZSE

Obec Veľké Lovce

27.03.2018

Kúpna zmluva

.

2 206,60 EUR

Štefan Kuruc

Obec Veľké Lovce

22.02.2018

Kúpna zmluva

.

2 077,40 EUR

František Hrušovský

Obec Veľké Lovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: