Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2020

Zmluva č. 4/2020

1 300,00 EUR

Občianske združenie COUNTRY BÚRKA

Obec Veľké Lovce

10.01.2020

Zmluva

Dodatok č. 2 k Zmluve o kontrolnej činnosti

345,00 EUR

Obec Veľké Lovce

EKOTEC, spol. s r.o.

09.01.2020

Príkazná zmluva

Príkazná zmluva č. 14-01-2020-KO

480,00 EUR Neuvedené

Obec Dolný Ohaj

Obec Veľké Lovce

08.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce

č.7/2020

600,00 EUR

Občianske združenie Na Podválku

Obec Veľké Lovce

20.12.2019

Dodatok č. 2/2019 k Zmluve o dielo č.27- Veľké Lovce /2011

Dodatok č. 2/2019

Neuvedené

Obec Veľké Lovce

Brantner Nové Zámky s.r.o.

10.12.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Zmluva č. 63/NR/2019

6 000,00 EUR šesťtisíc

Obec Veľké Lovce

MV SR, Okresný úrad Nitra

02.12.2019

Zmluva

Zmluva

300,00 EUR tristo

Obec Veľké Lovce

Barbora Brodzianska

21.11.2019

Licenčná zmluva

1/2019

300,00 EUR

Obec Veľké Lovce

eSYST, s.r.o.

15.11.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemkov

1/2019

136,12 EUR

Mgr. Lucia Žilíková

Obec Veľké Lovce

26.09.2019

Zmluva o zriadení vecných bremien

ev.č.oprávneného 181058-11200

Neuvedené

Západoslovenská distribučná ,a.s.

Obec Veľké Lovce

23.09.2019

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

č.758

20,00 EUR

Milan Brezánský

Obec Veľké Lovce

18.09.2019

Nájomná zmluva

Zmluva č. 1/2019

Neuvedené

FS Lóťanská dolina

Obec Veľké Lovce

18.09.2019

Zmluva o dielo

Zmluva č.1/2019

18 818,92 EUR

Današ s.r.o

Obec Veľké Lovce

18.09.2019

Zmluva č.8/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2019

Zmluva č. 8/2019

600,00 EUR šesťsto

Nezisková organizácia Ruže sv. Alžbety, n. o.

Obec Veľké Lovce

08.08.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR

1/2019

4 000,00 EUR

Obec Veľké Lovce

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

23.07.2019

Licenčná zmluva

7A/2019

0,00 EUR

Obec Veľké Lovce

Marcela Bogdányová, Andovská 25/E, 940 02 Nové Zámky

10.07.2019

Zmena účelu využitia skladových priestorov v Materskej škole Veľké Lovce

7/2019

75 706,90 EUR sedemdesiatpäťtisícsedemstošesť eur 90 centov

Tomáš Galamboš-Galatostav, s.r.o.,

Obec Veľké Lovce

03.07.2019

Zmluva č.559/2019 o poskytnutí dotácie na podporu športu

Zmluva č.559/2019

1 262,00 EUR

Obec Veľké Lovce

Nitriansky samosprávny kraj doc.Ing. Milan Belic, PhD. predsedom Ing. Tibor Csenger, podpredseda

27.06.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1/2019

2 208,00 EUR

Obec Veľké Lovce

Ing.Juliana Farkasová- auditor

27.06.2019

Zmluva o hudobnej produkcii

6/2019

350,00 EUR

Hudobná skupina TREVIS Bc. Radoslav Németh

Obec Veľké Lovce

20.06.2019

Zmluva

Dodatok č. 1

.

Západoslovenská distribučná ,a.s.

Obec Veľké Lovce

03.06.2019

Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č.003

.

Obec Veľké Lovce

SPP a.s.

01.05.2019

Zmluva

Dodatok č. 1 poistnej zmluve č. 5190028927

.

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Veľké Lovce

02.04.2019

Kúpna zmluva

4/2019

292,16 EUR

František Habrman a Ing.Ľudmila Habrmanová

Obec Veľké Lovce

26.03.2019

Zmluva o vytvorení diela na objednávku a udelení licencie na jeho používanie

3/2019

200,00 EUR

Obec Veľké Lovce

Miroslav Bacigál

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: