Obsah

ROK 2011

ROK 2011

1.Stavanie 1-vého mája
Obecný úrad tradične v predvečer prvého mája zabezpečuje stavanie mája. Toto stavanie prebehlo za účasti našej folklórnej skupiny. Spievali sme piesne: „Sadíme my máje“, „Bol večer krásny večer májový“, ale i iné veselé piesne a tak sme prispeli svojou účasťou k dobrej nálade občanov, ktorí sa zúčastnili tejto každoročnej tradície.

2.V kostole sme spievali na „Prvom svätom prijímaní“v roku 2011 počas omše jednu pieseň a jednu pieseň na záver svätej omše.

3.Zlaté a strieborné svadby – Obecný úrad Veľké Lovce každoročne organizuje oslavy 25-teho a 50-teho výročia uzatvorenia manželstva, ktoré sa začína oficiálnou časťou prijatím jubilantov starostom obce . Po tomto nasleduje presun sprievodu za účasti folklórnych skupín do športového areálu, kde pokračuje toto podujatie programom a následne zábavou. Program k jubileu predviedla i naša folklórna skupina.

4.Požitavské folklórne slávnosti Maňa s programom „DOŽINKY“
Žatevný veniec, ktorý vyhotovila členka našej skupiny bol súčasťou článku v novinách, kde bol uvedený príspevok o priebehu slávností. Dodnes visí tento veniec pri vchode „Domu ľudového bývania“ a bol obnovený z príležitosti konania 0-tého a 1-vého ročníka konania „ Lóťanských folklórnych slávností“.

5.Festival „Lóťanské folklórne slávnosti v r. 2011 -0 ročník-v Dome Ľudového bývania u Jozefa Galbavého
Vystúpili sme s programom pod názvom „OBERAČKY“

6.Vianoce – program z príležitosti jubileí 80-siat rokov a 90-siat rokov života , ktoré jubileá organizoval Obecný úrad Veľké Lovce , sme vystúpili vianočným programom piesňami a hovoreným slovom.

7.Vianoce v kostole : Dňa 24.12.2011 sme spievali pred a počas polnočnej omši krásne vianočné piesne.