Obsah

ROK 2012

ROK 2012

8.Fašiangy – program začal v Dome ľudového bývania – akciu organizoval p. Jozef Galbavý- v sprievode sme sa i s ostatnými účastníkmi akcie presunuli spevom a tancom do kultúrneho domu kde sme mali pripravený zábavný program piesne a tance a taktiež cigánske vystúpenie hovorené slovo s tancom „Araňa a Dežo“.

9.Na prvom svätom prijímaní v r. 2012 sme spievali počas svätej omše .

10.Festival Semerovo - na základe pozvania sme sa zúčastnili a vystúpili na festivale v susednej obci Semerovo.

11.Prehliadka 20-výročie založenia folklórneho súboru pri MO MS Veľké Lovce
Pri tejto príležitosti okrem iných účinkujúcich „Lóťanská dolina“ pod vedením Ľudmily Sulanovej vystúpila s programom pod názvom „Spomienka na 20 rokov“.

12.Strieborné a zlaté svadby - ktoré jubileá organizoval Obecný úrad Veľké Lovce, sme vystúpili programom- mix piesní -svadobné, lóťanské, východniarske a hovoreným slovom.

13.Skupina SENZUS - vo Veľkých Lovciach - dňa 18. augusta 2012 , pri tejto príležitosti sme prezentovali našu obec folklórnym vystúpením piesňami z nášho regiónu, ale i z okolia, taktiež sme prispeli k dobrej nálade tancom.

14.Životné julileá členov folklórnej skupiny-
Naša folklórna skupina „Lóťanská dolina“nezabúda programom poctiť našich členov pri príležitosti ich životných jubileí. Takto sme predviedli program
v r. 2011 – jubileum 70 rokov života člena našej skupiny harmonikára:Németha Teodora
                  jubileum 60 rokov života členky a vedúcej našej skupiny Ľudmily Sulanovej
v r. 2012 – jubileum 60 rokov života člena našej skupiny Milana Sulana
                 jubileum 60 rokov života členky našej skupiny Márii Rapavej

15.Čepenie na svadbách :
V roku 2011 sme na svadbe našej členky Némethovej Michaely predviedli čepenie nevesty V roku 2012 sme taktiež robili čepenie na svadbe dcéry nášho člena skupiny Vojtecha Bossányiho. Na základe pozvania sme robili čepenie na svadbe, ktorá sa konala 25. augusta 2012 na Lagáni.

16.V kostole sme na sviatok „Nanebovzatia Panny Márie“ 15.8. 2012 spievali pieseň „Ó pomocnica Ty panna slávna“.

17. Lóťanské folklórne slávnosti rok 2012-I.ročník-vystúpili sme s programom pod názvom "HODY,HODY Lótske HODY", kde sme si zaspomínali na miestne zvyky hovoreným slovom a zaspievali sme si piesne z nášho regiónu a piesne o našej obci Veľké Lovce.
"Za horami za dolami kde sa obzor skláňa, na tom mieste je dedina Veľké Lovce zvaná. Tam si vtáča pieseň spieva na konári stromu, tam sa večer pokoj vkráda do každého domu".

18.Vystúpenie v BRANOVE 18. 10. 2012 – na pozvanie p.starostu obce Branovo, sme vystúpili na posedení, ktoré organizovala obec pre seniorov. program pozostával z dvoch častí:
a/ Hody, hody lótske hody
b/ Keď sa zídu Lóťania – súčasne táto časť bola obohatená o hovorené slovo
- susedky dôchodkyne
- podgurážený gazda hľadá svoj dom
- cigánske vystúpenie Araňa a Dežo si lichotia, spomínajú, podnikajú a nechcú platiť dane.

príspevok a foto: Rapavá Mária, členka MO MS
fotografiami z Lóťanských folklórnych slávností prispel: Lukačovič Lukáš
fotografiami z festivalu v Semerove prispela obec Semerovo

19. Činnosť folklórneho súboru "Lóťanská dolina" počas vianočného obdobia na rok 2012

Obecný úrad Veľké Lovce usporiadal dňa 16.12.2012 slávnostné prijatie jubilantov starostom obce, ktorí sa dožili v roku 2012 osemdesiat a deväťdesiat rokov.
Folklórny súbor "Lóťanská dolina" okrem iných vystupujúcich (Fialka a Radosť), taktiež prispel svojim vianočným programom  k príjemnej atmosfére tohto podujatia.

V kostole sme pred polnočnou omšou a počas polnočnej omše spievali vianočné piesne a koledy.

V susednej obci Radava sme usporiadali vianočný koncert v kostole dňa 6.1.2013 a takto sme ukončili vianočné obdobie.

príspevok a foto o činnosti Lóťanskej doliny: Mária Rapavá, členka súboru a výboru MOMS

 


Vytvorené: 16. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 16. 2. 2018 14:06
Autor: