Obsah

ROK 2015

ROK 2015

JUBILEUM 100 rokov života
Dňa  24.1.2015 starosta obce Veľké Lovce Ing. Libor Kráľ poctil gratuláciou za obec pani Annu Habrmanovú, ktorá sa dňa 19.1.2015 dožila úctyhodného veku 100 rokov. Za prítomnosti rodinných príslušníkov a matrikárky obce sa uskutočnil zápis do pamätnej knihy. Pre jubilantku sme v užšom kruhu za „Lóťanskú dolinu“ pripravili piesne, ktoré  sme zaspievali za doprovodu harmoniky.

JUBILEUM 70 rokov
Náš člen súboru Michal Slivoň oslávil dňa 25.2.2015 životné jubileum 70 rokov života. Náš súbor „Lóťanská dolina“ mu pripravil k jubileu program .

FAŠIANGY 2015
Obec Veľké Lovce,  Dom ľudového bývania Jozefa Galbavého a Miestny odbor matice slovenskej Veľké Lovce usporiadali pravú domácu zabíjačku v Dome ľudového bývania, kde sa zúčastnili pri príprave zabíjačkových špecialít i naši členovia súboru.
Uskutočnil sa tradičný sprievod obcou za účasti miestnych súborov a fašiangový program pokračoval v kultúrnom dome.

ČEPENIE NA SVADBÁCH
V roku 2015 sme na pozvanie čepili nevesty.
Boli to svadby novomanželov

Hauckeových 26. 4. 2015 Veľké Lovce
Zimulových 6. 6. 2015 Veľké Lovce
Hvuščových 27. 6. 2015 Veľké Lovce
Trnkových 5. 9. 2015 Levice
Borkových 19. 9. 2015 Nesvady

 

STAVANIE MÁJOV 2015
Dňa 30. 4. 2015  v predvečer 1. mája sme sa zúčastnili na centrálnej zóne obce stavania mája a prispeli sme svojim vystúpením k dobrej nálade za účasti širokej verejnosti.

SPOMIENKOVÉ ZHROMAŽDENIE
Dňa 17. mája 2015 sme sa zúčastnili na spomienkovom zhromaždení z príležitosti 70. výročia skončenia druhej svetovej vojny a výročia oslobodenia obce Veľké Lovce a pri pomníku padlých na rímskokatolíckom cintoríne vo Veľkých Lovciach sme prispeli v úvode zaspievaním hymny, básňou , piesňou „Slovensko krásna zem“ a po príhovore starostu obce a riaditeľky Ruže sv. Alžbety sa uskutočnil  akt kladenia vencov a modlitba za padlých. V závere sme za doprovodu harmoniky zaspievali pieseň :“Sviatočný hlas zvona zneje“.

VYSTÚPENIE V OBCI RYBNÍK
Na pozvanie predsedkyni Jednoty dôchodcov v Rybníku sme predviedli dňa 7. 6. 2015 hodinový program v obci  Rybník po schôdzi, ktorá sa konala z príležitosti 20-teho výročia založenia JEDNOTY DÔCHODCOV.
V prvej časti sme vystúpili programom „Keď ja idem k Vám“.
V druhej časti programom „Cestou z jarmoku“.
V tretej časti humorným pásmom  sa predstavili členovia súboru cigánskym vystúpením ako kompletná rodina: Araňa - jej muž Dežo, syn Dežinko, dcéra Rosalinda a vnučka Dianka.

STRIEBORNÉ,  ZLATÉ  A  DIAMATOVÉ SVADBY
Dňa 11. 7. 2015 obec Veľké Lovce usporiadala podujatie, kde si pripomenuli jubilanti 25-te , 50-te výročie a 60-te výročie uzatvorenia manželstva. Folklórny súbor „Lóťanská dolina „a folklórny súbor „Radosť" prispeli kultúrnym programom. Jubilanti po oficiálnej časti, kde boli slávnostne prijatí starostom obce, sa zapísali do pamätnej knihy. „Lóťanská dolina „ v kultúrnom dome  zaspievala pieseň pre jubilantov . Za účasti rodinných príslušníkov a širokej verejnosti sa jubilanti presunuli do športového areálu kde pokračoval program. Folklórny súbor „Lóťanská dolina“ si pripravil program: „Čepenie nevesty.“

FESTIVAL  – DOM ĽUDOVÉHO BÝVANIA VEĽKÉ LOVCE
Dňa 22. 8. 2015 sa uskutočnil festival  u Jozefa Galbavého vo Veľkých Lovciach IV. ročník. Náš súbor sa predstavil programom: „Putovanie po  SLOVENSKU za pesničkou“Zaspievali sme piesne z rôznych kútov slovenska, obohatili sme ich aj tancom a hovoreným slovom. Okrem doprovodu harmoniky na ktorej hrá Miloš Puka a ozembuchu na ktorom hrá Teodor Németh ml. nám zahral na heligonke náš člen súboru Igor Németh so svojim synom Richardom.

VINOBRANIE
Dňa  19. 9. 2015 spolok vinárov zorganizoval kultúrne podujatie spojené s otvorením oberačiek na rok 2015. Program uviedol predseda VINÁROV Dominik Polák  pri soche sv. URBANA. Svojou účasťou poctil vinárov aj starosta obce Ing. Libor Kráľ a p. farár Pavol Klapica. Po oficiálnej časti  sa koštovalo  staré  a nové víno. Ďalej nasledoval sprievod obcou za účasti nášho folklórneho súboru a súboru „Radavanka“ zo susednej obce Radava. Zúčastnení sa za spevu a doprovodu harmoník presunuli do DOMU ĽUDOVÉHO BÝVANIA kde súbory predviedli svoje vystúpenie.

ZÁVER ROKA
V závere roka 2015 sme jubilantom, ktorým sa prihovoril starosta obce , pripravili vianočný program.


Vytvorené: 19. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 19. 2. 2018 19:29
Autor: