Obsah

ROK 2017

ROK 2017

Fašiangy 2017
Obec v spolupráci s MO MS Veľké Lovce a Ľudovým domom J. Galbavého Veľké Lovce dňa 25.2.2017 usporiadala fašiangy. V piatok 24.2.2017 bola zabíjačka v Ľudovom dome. Náš člen súboru Vojtech Bossányi je výborný mäsiar a spolu s našimi členmi súboru Jožkom Kurucom, Dominkom Holečkom a inými pripravili chutnú zabíjačku, ktorá sa v kultúrnom dome ponúkla všetkým občanom. Pomohli aj naše ženy Evička Udvardyová a Rózka Kurucová. Ostatné členky súborov Lóťanská dolina a Radosť upiekli pagáče a pripravili šišky.
V kultúrnom dome pokračoval program, ktorý sa začal v dome ľudového bývania. Lóťanská dolina vystúpila programom a piesňami: V mojej milej dvore, Rozkvitali trnky, Sadla včielka. Na harmonike hral náš harmonikár Miloš Puka. Fašiangy humorným vystúpením doplnili v preoblečení za rómov: Mária Rapavá, Michaela Balážová, Ľuboš Zimula, Dianka Pasztvová.

Stavanie mája
V predvečer 1. mája už tradične pri stavaní mája sme zaspievali ľúbezné májové piesne.

Čepenie nevesty
Dňa 13. mája 2017 bol svadobným dňom nášho harmonikára Miloška Puka. Vo večerných hodinách sme čepili nevestu Dianku. Príchod piesňou „Čo to za veselie“. Príhovor a pieseň: “Dobrý večer vinšujeme“. Nastupuje družba a pýta sa: nevesta dáš si vienok sňať alebo hlávku sťať? Na koniec nevesta povedala „vienok sňať“.

Valné Zhromaždenie MO MS Veľké Lovce
Dňa 6. augusta 2017 sa uskutočnilo valné zhromaždenie a voľby predsedu a výboru MO MS. Lóťanská dolina zaspievala piesne: Kto za pravdu horí, Slovensko krásna zem, A v tej našej dolinôčke krásne je.

Omša na zákostolí
15.9.2017 na sviatok sedembolestnej Panny Márie sme na zákostolí kde sa konala svätá omša, spievali piesne: „Na stokrát buď pozdravená“, „Ó pomocnica“ a „Tie šaštínske zvony“.

Vinobranie 2017
Dňa 23. septembra 2017 sa uskutočnila v DĽB u J. Galbavého slávnosť „VINOBRANIE“. Náš súbor si pripravil piesne o víne a vinohrade.

Vianočné CD Lóťanskej doliny 

Na CD je 23 kolied, 2 vinše.
Spev členov „Lóťanskej doliny“ je za doprovodu:
akordeón, heligónka : Igor Németh, JUDr., Ing.,
heligónka a gitara : Richard Németh,
husle : Ivanka Chudivániová
basgitara : Jozef Šmatlák, Ing.
ozembuch : Teodor Németh

Od augusta 2017 vedúca súboru „Lóťanská dolina“ Ľudmila Sulanová pripravovala výber piesní na nácvik a nahratie CD Vianočné koledy.
V roku 2013 sme 6 - teho januára mali vianočný koncert v Radave v doprovode nášho bývalého harmonikára Teodora Németha, ktorý sa po koncerte vyjadril, že vianočné koledy, ktoré sme spievali by boli vhodné i na nahratie CD. Jeho túžba zostala nenaplnená v dôsledku jeho úmrtia. Jeho a náš sen nám pomohol zrealizovať jeho syn Igor Németh, ktorý je členom Lóťanskej doliny a ktorý bol režisérom celého projektu. Vydaniu a nahratiu CD predchádzali hodiny nácviku.
Dňa 17. novembra 2017 sa v štúdiu MUSIC DRIVE v Nových Zámkoch začalo nahrávanie hudby. Následne na to, nahrávanie spevu. Výsledku našej práce pod vedením Igora Németha a nácviku piesní s vedúcou súboru Ľudmilou Sulanovou, sme sa dočkali 20. decembra 2017 v podobe hotového CD. Foto na obal CD nám vyhotovil Milan Sulan mladší.

Foto prvá strana obalu: členovia súboru „Lóťanská dolina“.
Druhá strana na obale CD hostia spev: Natália Bóriková, Hanka, Radka a Janka Némethové a Ivanka Chudivániová a hudobníci.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, že sme mohli vyjadriť naše nadšenie žalmom „Po celej zemi rozlieha sa ich hlas“ pri požehnaní CD.
Požehnanie CD sa uskutočnilo dňa 30. decembra 2017 v kostole Materstva Panny Márie vo Veľkých Lovciach, kde sme zaspievali za doprovodu harmoniky Miloša Puka, ktorý nás harmonikou doprevádzal i na polnočnej svätej omši dňa 24. decembra 2017.