Obsah

Rok 2018

Rok 2018

FAŠIANGY 2018

Obec Veľké Lovce, MO MS Veľké Lovce a DĽB Jozefa Galbavého zorganizovali tak ako aj po iné roky fašiangovú zabíjačku, fašiangový sprievod a program v kultúrnom dome s občerstvením pre občanov. Hosťom programu boli huslisti z Mane.

Už v piatok 9. 2. 2018 naši členovia pripravili chutnú zabíjačku, ktorú potom pracovníčky obecného úradu podávali po vystúpení pre občanov obce, ale aj všetkých účastníkov programu.

10. 2. 2018 sme sa zišli v Dome ľudového bývania ,aby sme si spoločne s FS Fialka a FS Radosť zaspievali po dedine v sprievode, ktorý dopĺňali občania .

FS Lóťanská dolina vystúpil programom nasledovne:

Lóťanskí mládenci tí sú pyšní, „Nepovedz Ty dievča materi“, ženy si zatancovali na pieseň mal som píšťalenku, ďalšie piesne „Ešte raz hoja sloboda moja“„Keď som išla z kostola“, „Nad Inovcom dve hviezdičky svietia“ a „Javorové lístie“

Do spevu a tanca nám hrali mladí harmonikári Miško Buffa a Janko Babuľa.

V hovorenom slove vystúpili dve kmotričky.

 

STAVANIE MÁJA

30. 4. 2018 sme vystúpili piesňami pri stavaní mája.

 

Svätý URBAN

V Dome ľudového bývania u Galbavého sme 26.5.2018 účinkovali pri oslave sviatku svätého Urbana.

 

JUBILEUM 25, 50, 60 rokov manželstva 14.7.2018

Predviedli sme prehliadku po názvom :Lóťanská dolina

pásmo žatva náš súbor a dožinky doplnili členovia súboru Radosť.

Program Lóťanskej doliny pozostával z piesní:

Žitečko dozréva, Mám ja lúku v Ľóťanskej doline, Už je od obeda, Čo to máš dievčina, Tá lóťanská lúka.“

V hovorenom slove si poklebetili Mara a Dora.

Chlapi predviedli ako to vyzeralo cez žatvu.

V závere programu sme odovzdali žatevný veniec starostovi obce ako poďakovanie gazdovi obce.

Tento projekt bol podporený obcou a taktiež NSK.

 

DEDINSKÁ SVADBA V DVOROCH NAD ŽITAVOU 9. 6. 2018

FS Lóťanská dolina sa na pozvanie zúčastnil ukážky živej svadby aká sa robila na dedine voľakedy.

Zúčastnili sa tam obce : Veľké Lovce, Bešeňov, Branovo, Dvory n/Žitavou, Semerovo.

V sprievode sme sa presunuli na sobáš do kostola, boli sme účastníkmi svadobnej hostiny.

Prispeli sme spevom, tancom k dobrej nálade, ktorú dopĺňala aj cigánska kapela.

 

GASTROFESTIVAL KOMOČA

Dňa 4. 8. 2018 sme reprezentovali obec Veľké Lovce na Gastrofestivale v Komoči, kde sme sa úspešne umiestnili vo varení gulášu z diviny na druhom mieste. Šéfkuchár bol poslanec OZ Filip Mihók.

Členovia súboru „Lóťanská dolina“ vystúpili doprovodom popri humornom pásme „Cigánka Araňa“.

Porota pozostávala z odborníkov vo varení a to p. Artz, p. Židek, . Vyhodnotenie moderoval

herec Vojtek -Tuli. Dobrá nálada a dobré jedlá boli výsledkom akcie.

 

 

JUBILEÁ ČLENOV v roku 2018

13. januára oslávila jubileum 70 rokov naša členka Evička Udvardyová

26.1.2018 oslávil 50 rokov náš člen Igor Németh

23.júna 2018 oslávila jubileum 70 rokov naša členka Rozália Kurucová.

19.mája 2018 oslávila 70 rokov Emília Chudivániová

Jubilantom sme každému osobitne pripravili program.

 

ČEPENIE NA SVADBÁCH

Dňa 16. 6. 2018 sme boli čepiť na svadbe, ktorá sa konala v kaštieli v Bardoňove. Mladomanželia boli z obce Branovo.

Dňa 29.7.2018 sme začepili Paulínku , vnučku vedúcej súboru Sulanovej, /ženích Tomáš /

 

 

FESTIVAL U JOZEFA GALBAVÉHO

Tento rok sme sa zúčastnili vystúpením na festivale, ktorý bol 25.8.2018 vo Veľkých Lovciach v Dome ľudového bývania.

V programe ženy spomínali ako sa tešili keď boli dievky, že prídu za nimi mládenci.

Chlapi spomínali vojenčinu a piesne s tým spojené. Spev sme doplnili tancom a tiež hovoreným slovom.

 

26.8.2018 na svätej omši spieval súbor „ spod Rozsutca“ s ktorými sme sa odfotili.

Veľmi nás dojala pieseň „K Tebe volám Panna Mária, Teba o ochranu vrúcne prosím“

 

Na sviatok sedembolestnej Panny Márie 15.9.2018 sme spievali pri svätej omši na Zákostolí.

Pieseň, ktorá nás dojala v podaní folklórnej súboru spod Rozsutca sme nacvičili a za pomoci harmonikára Miloša Puka sme o túto pieseň obohatili svätú omšu na „Zákostolí“, okrem piesní „Tie Šaštínske zvony“,

Nastokrát buď pozdravená“. Nácvik organizovala Emília Chudivániová,

členka súboru „Lóťanská dolina“.

 

VINOBRANIE 2018

Na pozvanie nášho člena súboru Jozefa Kuruca , ktorý patrí i do vinohradníckeho spolku , „Lóťanská dolina „ prispela k dobrej nálade svojimi ľudovkami .Spev bol doplnený harmonikou v podaní Miloša Puka a ozembuch bol v podaní Teodora Németha.

SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA 70. VÝROČIE ZALOŽENIA MO MS VEĽKÉ LOVCE

Bližšie o tomto podujatí, ktoré sa konalo 24. novembra 2018 si môžete pozrieť na stránke obce cez fotogalériu a na facebooku . Lóťanská dolina okrem súboru „Radosť“ a niektorých členov zo

súboru „Fialka“ zaspievala národné piesne „Slovensko krásna zem“, „V tej našej dedinke dobre bývať“,A v tej našej dolinôčke krásne je“ za doprovodu harmoniky Miloša Puka.

Nácvik previedla Emília Chudivániová, ktorá sa ujala funkcie vedúcej súboru, nakoľko doterajšia vedúca súboru Ľudmila Sulanová ukončila z osobných dôvodov túto funkciu.

 

Predsedníčka MO MS Mária Rapavá okrem iných udelila Ľudmile Sulanovej pri príležitosti

70. výročia založenia MO MS Veľké Lovce

Ďakovný list vedúcej folklórneho súboru Lóťanská dolina“

Vedúcou bola od roku 2011 .

 

 

JUBILEUM 60 rokov

Naša členka Emília Bakalárová oslávila 15. decembra 2018

jubileum 60 rokov – blahoželáme . Je soľou pre náš súbor pre jej krásny hlas, taktiež

je nápomocná pri choreografii tancov.

Na harmonike jej zahral Miloš Puka a na ozembuchu Teodor Németh. A my sme

s radosťou jubilantke zaspievali.

 

VIANOCE 2018

Už tradične sa zúčastňujeme programom na slávnostnom zápise do knihy jubilantov,

a prijatie jubilantov starostom obce . Jubilantov 80 ročných, 90 ročných sme potešili

okrem FS Radosť a Fialka svojimi vianočnými koledami za doprovodu harmoniky

Miloša Puka. Osobitne sme v užšom zložení boli so starostom obce Ing. Liborom Kráľom pozdraviť 95 ročnú jubilantku Rozáliu Holečkovú, ktorá sa podpísala

do pamätnej knihy obce.

 

POLNOČNÁ OMŠA – už tradične 15 minút pred svätou omšou

sme spievali v rímsko-katolíckom kostole koledy a tiež počas omše pieseň

V polnočnom tichu“.

Dňa 29. 12. 2018 sme sa zišli, aby sme zhodnotili svoju celoročnú činnosť.

Vo svojom príhovore vedúca Emília Chudivániová oboznámila o podujatiach ktoré boli v roku 2018 a vyslovila vďaku doterajšej vedúcej za jej činnosť.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám boli spriaznení doteraz a tešíme sa na stretnutia v Novom roku 2019. 

 

/príspevky napísala Mária Rapavá, členka súboru „Lóťanská dolina“/