Obsah

Faktúry

Faktúry 2017

Január

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO Zmluvy/Objednávky
2017000001 licencia 88.00 04.01.2017 Pavol Halanda Michal nad Žitavou 279 40351467
2017000002 elektrická energia 789.16 04.01.2017 Magna Energia, a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2017000003 elektrická energia 942.20 04.01.2017 Magna Energia, a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2017000004 prevádzkovanie obecného cintorína 120.00 04.01.2017 Jozef Melišek P.S.M. Veľké Lovce 138 40062937
2017000005 systémová podpora URBIS 77.50 11.01.2017 MADE spol. s.r.o. Hurbanova 14/A, Banská Bystrica 36041688
2017000006 bezpečnostná karta 10.76 11.01.2017 Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14, Žilina 31645976
2017000007 údržba miestnych komunikácií 184.00 11.01.2017 Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. Štúrova 147, Nitra 35960736
2017000008 telefónne hovory 82.89 23.01.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2017000009 hygienické potreby 141.32 23.01.2017 PRESIS s.r.o. Šoltésovej 14, Nové Zámky 46376453
2017000010 Kniha Tekov z neba - záloha 286.00 23.01.2017 CBS spol. s.r.o. Kynceľová 54 36754749
2017000011 zemný plyn 965.00 23.01.2017 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
2017000012 prehliadka a servis plynových kotlov 178.61 23.01.2017 Jozef Kollár - PLYNOTHERM Výskumnícka 48, Hurmanovo 47832452
2017000013 potraviny 115.54 23.01.2017 COOP Jednota Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2017000014 zemný plyn 249.70 23.01.2017 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
2017000015 potraviny 148.66 23.01.2017 RAB, s.r.o. Semerovo 1 36528404
2017000016 potraviny 304.97 23.01.2017 COOP Jednota Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2017000017 telefónne hovory, internet 41.62 26.01.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2017000018 údržba miestnych komunikácií 198.16 26.01.2017 Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. Štúrova 147, Nitra 35960736 objednávka
2017000019 predaj smetných nádob 98.53 26.01.2017 Brantner Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

Február

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2017000020 stravné lístky 753.37 02.02.2017 DOXX-Stravné lístky Kálov 356, Žilina 36391000
2017000021 údržba výťahov 48.00 02.02.2017 Németh Lift, s.r.o. Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove 31426310
2017000022 údržba rohože 19.43 02.02.2017 Berendsen Drietoma 920 44506031
2017000023 telefónne hovory, internet 41.00 02.02.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2017000024

licencia

20.40 02.02.2017

Slov. ochr. zväz autorský k hub. dielam

Rastislavova 3, Bratislva2 00178454
2017000025

potraviny

258.45 02.02.2017

COOP Jednota

Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2017000026

potraviny

186.00 02.02.2017

Huraj Hlavička

Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2017000027

potraviny

55.80 04.02.2017

Mirkom, s.r.o.

Hlavná 8/14, Marcelová 44886764
2017000028

zemný plyn

965.00 04.02.2017

SPP, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
2017000029

elektrická energia

814.03 04.02.2017

Magna Energia, a. s.

Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2017000030

elektrická energia

901.11 04.02.2017

Magna Energia, a. s.

Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2017000031

vodné a stočné

33.29 08.02.2017

Západoslov. vod. spol., a.s.

Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2017000032

vodné a stočné

25.86 08.02.2017

Západoslov. vod. spol. a.s.

Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2017000033

vodné

3.46 08.02.2017

Západoslov. vod. spol. a.s.

Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2017000034

elektrická energia

1239.62 08.02.2017

Magna Energia, a.s.

Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2017000035

oprava - kamerový systém

266.40 08.02.2017

ŠTRBA-COMPANY s.r.o.

Veľké Lovce č. 801 47353961
2017000036

analýza ČOV

84.00 08.02.2017

EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.

Komjatická 73, Nové Zámky 31329209
2017000037

zimná údržba

307.20 11.02.2017

Ing. Galbavý František

Veľké Lovce č. 624 33657327 Dodatok k zmluve
2017000038

splátka k nájmu

45.90 11.02.2017

Slovenský pozemkový fond

Búdkova 36, Bratislava 17335345
2017000039 prenájom, odvoz, uloženie KO 1210.64 11.02.2017 Brantner Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2017000040 výmena rozvodu vody TJ 773.46 11.02.2017 Jaroslav Bacho Dolný Ohaj 127 40062325
2017000041 potraviny 70.27 11.02.2017 Mirkom, s.r.o. Hlavná 8/14, Marcelová 44886764
2017000042 náučná maľovánka pre deti 240.00 11.02.2017 Ing. Ľubomír Kaščák Volgogradská 4794/82, Prešov 40034801
2017000043 plastové okná - TJ 396.00 16.02.2017 Marian Trnka DENMAR Ľanová 1356/20, Nové Zámky 46873244
2017000044 rekonštrukcia TJ 467.88 16.02.2017 Jaroslav Bacho Dolný Ohaj č. 127 40062325
2017000045 potraviny 331.09 16.02.2017 COOP Jednota Nové Zámky Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2017000046 rekonštrukcia TJ 819.26 16.02.2017 Jaroslav Bacho Dolný Ohaj č. 127 40062325
2017000047 rekonštrukcia TJ 360.36 18.02.2017 Parapetrol a.s. Stefanikova 15, Nitra 36526606
2017000048 telefónne hovory 82.89 18.02.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2017000049 potraviny 197.55 28.02.2017 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2017000050 potraviny 175.19 28.02.2017 RAB, s.r.o. Semerovo č. 1 36528404
2017000051 plastové okná - TJ 95.00 28.02.2017 Marian Trnka DENMAR Ľanová 1356/20, Nové Zámky 46873244
2017000052 potraviny 223.58 28.02.2017 COOP JEDNOTA Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

Marec

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2017000053 potraviny 44.60 02.03.2017 RAB, s.r.o. Semerovo č. 1 36528404
2017000054 zemný plyn 965.00 02.03.2017 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
2017000055 betón - TJ 129.60 02.03.2017 VLADAP Plus, s.r.o. Dolný Ohaj č. 125 36540463
2017000056 rekonštrukcia TJ 464.12 02.03.2017 STAVEG spol. s r.o. Levická 544, Šurany 36540153
2017000057 rekonštrukcia TJ 934.02 02.03.2017 STAVEG spol. s r.o. Levická 544, Šurany 36540153
2017000058 údržba, výmena rohože OcÚ 19.78 02.03.2017 Berendsen Ľ. Stárka 2152/16, Trenčín 44506031
2017000059 servis a údržba výťahu 48.00 02.03.2017 Németh Lift, s.r.o. Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove 31426310
2017000060 školské pomôcky 215.80 06.03.2017 M. Habrmanová Veľké Lovce č. 557 35428741
2017000061 potraviny 199.03 06.03.2017 COOP Jednota Hlavné nám. 6 00168882
2017000062 stravné lístky 756.82 06.03.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
2017000063 elektrická energia 813.35 06.03.2017 Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2017000064 elektrická energia 900.44 06.03.2017 Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2017000065 telefónne hovory 38.05 06.03.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2017000066 analýza ČOV 84.00 08.03.2017 EUROFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 31329209
2017000067 rekonštrukcia TJ 28.00 08.03.2017 VLADAP Plus, s.r.o. Dolný Ohaj č. 125 36540463
2017000068 potraviny 36.76 08.03.2017 Mirkom s.r.o. hlavná 8/14, Marcelová 44886764
2017000069 odvoz, prenájom, uloženie KO 1299.28 08.03.2017 Brantner NZ, s.r.o Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2017000070 údržba 24.40 09.03.2017 Mária Vrabcová - BLESK Hradská 2/509, Komjatice 33460132
2017000071 vodné a stočné 2.59 15.03.2017 Západoslov. vod. spoločnosť, a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2017000072 vodné a stočné 9.07 15.03.2017 Západoslov. vod. spoločnosť, a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2017000073 vodné a stočné 31.10 15.03.2017 Západoslov. vod. spoločnosť, a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2017000074 potraviny 303.42 15.03.2017 COOP Jednota Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2017000075 telefónne hovory 82.80 20.03.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2017000076 elektrická energia 682.01 20.03.2017 Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2017000077 potraviny 91.96 22.03.2017 Mirkom, s.r.o Hlavná 8/14, Marcelová 44886764
2017000078 výmena regulátora plynu 90.00 22.03.2017 SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, Bratislava 35910739 objednávka
2017000079 aktualizácia programu s leteckou fotografiou 120.00 22.03.2017 Národná geograficko informačná, s.r.o Mostná 60, Nitra 46795481
2017000080 potraviny 250.59 23.03.2017 COOP Jednota Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2017000081 kniha Tekov z neba 291.50 23.03.2017 CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54, Kynceľová 36754749
2017000082 potraviny 101.60 30.03.2017 RAB, s.r.o. Semerovo č. 1

36528404

2017000083 potraviny 97.83 30.03.2017 RAB, s.r.o. Semerovo č. 1

36528404

2017000084 opravná faktúra - vodné a stočné -15.49 30.03.2017 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky

36550949

2017000085 opravná faktúra - vodné a stočné -7.74 30.03.2017 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky

36550949

2017000086 opravná faktúra - vodné a stočné -1.12 30.03.2017 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky

36550949

2017000087 opravná faktúra - vodné a stočné -1.12 30.03.2017 Západoslov. vod. spol., a.s Ľanová 17, Nové Zámky

36550949

2017000088 opravná faktúra - vodné a stočné -0.86 30.03.2017 Západoslov. vod. spol., a.s Ľanová 17, Nové Zámky

36550949

2017000089 opravná faktúra - vodné a stočné -1.12 30.03.2017 Západoslov. vod. spol., a.s Ľanová 17, Nové Zámky

36550949

* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

Apríl

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2017000090 analýza ČOV 84.00 03.04.2017 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 31329209
2017000091 tlačiareň, náplň do tlačiarne 325.44 03.04.2017 ŠTRBA-COMPANY s.r.o. Veľké Lovce č. 801 47353961
2017000092 elektrická energia 900.44 03.04.2017 Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2017000093 elektrická energia 813.35 03.04.2017 Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2017000094 zemný plyn 965.00 03.04.2017 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
2017000095 opravná faktúra 1.14 03.04.2017 Západoslov. vod. spol. , a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2017000096 dodávka a montáž dúchadla ČOV 3135.00 04.04.2017 ZONEX, s.r.o. Okružná 25, Levice 31436137
2017000097 systémová podpora URBIS 77.50 04.04.2017 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, Banská Bystrica 36041688
2017000098 výmena, údržba rohože 23.62 04.04.2017 Berendsen, s.r.o. Ľ. Stárka 2152/16, Trenčín 44506031
2017000099 odvoz bio odpadu 180.00 05.04.2017 BIO energie s.r.o. Veľké Lovce č. 801 46825282
2017000100 stravné lístky 818.91 06.04.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
2017000101 potraviny 164.20 05.04.2017 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2017000102 potraviny 317.58 05.04.2017 COOP Jednota Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2017000103 náučná maľovánka pre deti 480.00 05.04.2017 Ing. Ľubomír Kaščák Volgogradská 4794/82, Prešov 40034801
2017000104 funkcia požiarneho a bezpečnostného technika 120.00 05.04.2017 Ing. Stanislav Petráš Radava 71 44993579
2017000105 servis a údržba výťahu 48.00 05.04.2017 Németh Lift, s.r.o. Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove 31426310
2017000106 internet 38.50 05.04.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2017000107 ročný paušál za tepelné čerpadlo 302.40 05.04.2017 Viessmann, s.r.o. Ivánska cesta 30/A, Bratislava 31388841
2017000108 bezpečnostná sim karta 10.76 11.04.2017 Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14, Žilina 31645976
2017000109 čerpadlo 148.41 11.04.2017 Štefan Rosival Pod lipami 79, Nové Zámky 18034586
2017000110 tlač Infolistu obce 151.20 11.04.2017 GARMONDNITRA - vydavateľstvo, tlačiareň Tr. A. Hlinka 10, Nitra 1 17616093
2017000111 stavebný materiál 118.20 11.04.2017 STAVEG spol. s r.o. Levická 544, Šurany 36540153
2017000112 elektrická energia 636.92 12.04.2017 Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2017000113 spracovanie žiadosti - nezákonne umiestnený odpad 250.00 12.04.2017 RRA Novozámocko Svätoplukova č. 1, Nové Zámky 45737711 zmluva
2017000114 vodné a stočné 2.59 12.04.2017 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2017000115 vodné a stočné 12.96 12.04.2017 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2017000116 telefónne hovory 82.89 18.4.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2017000117 výstavba, zapojenie VO 442.80 18.04.2017 ŠTRBA-COMPANY s.r.o. Veľké Lovce č. 801 47353961
2017000118 potraviny 254.79 18.04.2017 COOP Jednota Hlavné nám. č. 6, Nové Zámky 00168882
2017000119 vodné a stočné 9.08 18.04.2017 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2017000120 prenájom, uloženie, odvoz KO 1312.55 18.04.2017 Brantner Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2017000121 analýza ČOV 84.00 24.04.2017 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 31329209
2017000122 tlač poštového poukazu 11.27 25.04.2017 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica 36631124
2017000123 potraviny 258.01 25.04.2017 COOP Jednota Hlavné nám. č. 6, Nové Zámky 00168882
2017000124 materiál na TJ 202.32 25.04.2017 Margita Habrmanová Veľké Lovce č. 557, 941 42 35428741
2017000125 tonery do tlačiarne a inštalácia el. komunikácie 478.20 27.04.2017 ŠTRBA-COMPANY s.r.o. Veľké Lovce č. 801 47353961
2017000126 betón (verejné osvetlenie) 57.60 27.04.2017 VLADAP Plus, s.r.o. Dolný Ohaj č. 125 36540463
2017000127 obklad, dlažba, materiál na TJ 800.32 27.04.2017 DOMEN Štefan Kuruc Komárňanská 8, Nové Zámky 34261800
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

Máj

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2017000128 zemný plyn 965.00 03.05.2017 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
2017000129 vlajky 391.06 03.05.2017 Vlajky.EU s.r.o. Na Sekyrce 1392, Praha 6 28511042 objednávka
2017000130 elektrická energia 900.44 03.05.2017 Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2017000131 elektrická energia 813.35 03.05.2017 Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2017000132 potraviny 214.65 03.05.2017 COOP Jednota Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2017000133 potraviny 102.24 03.05.2017 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, Marcelová 44886764
2017000134 servis a údržba výťahu 48.00 03.05.2017 Németh Lift, s.r.o. Gaydovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove 31426310
2017000135 potraviny 144.00 03.05.2017 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2017000136 údržba a výmena rohože 19.78 03.05.2017 Berendsen, s.r.o. Ľ. Stárka 2152/16, Trenčín 44506031
2017000137 stravné lístky 625.76 03.05.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
2017000138 spotrebiče do KD 4284.10 03.05.2017 RM Gastro - JAZ s.r.o. Levická 7, Nitra 34153004 objednávka
2017000139 výmena batérií, wc v TJ 687.41 04.05.2017 DOMEN - Štefan Kuruc Komárňanská 8, Nové Zámky 34261800
2017000140 dávkovače mydla, náplne do KD 139.06 09.05.2017 PRESIS s.r.o Šoltésovej 14, Nové Zámky 46376453 objednávka
2017000141 potraviny 95.80 09.05.2017 RAB, s.r.o Semerovo č. 1 36528404
2017000142 potraviny 33.98 09.05.2017 Mirkom s.r.o Hlavná 8/14, Marcelová 44886764
2017000143 elektrická energia 883.02 09.05.2017 Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2017000144 reinštalácia, inštalácia, zálohovanie, licencia PC 270.00 11.05.2017 ŠTRBA-COMPANY s.r.o Veľké Lovce 801 47353961
2017000145 vodné a stočné 29.81 11.05.2017 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2017000146 vodné a stočné 9.07 11.05.2017 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2017000147 vodné a stočné 3.89 11.05.2017 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2017000148 odvoz, prenájom, uloženie KO 1393,59 11.05.2017 Brantner Nové Zámky, s.r.o. Viničná 23, 940 64 Nové Zámky 31440291
2017000149 potraviny 232.54 15.5.2017 COOP Jednota, s.d. Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2017000150 telefónne hovory 82,89 18.5.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
2017000151 tlačiareň, inštalácia 234,00 18.5.2017 ŠTRBA-COMPANY, s.r.o. Veľké Lovce č. 801 47353961
2017000152 potraviny 116,22 18.5.2017 RAB, s.r.o Semerovo č. 1 36528404
2017000153 analýza odpadovej vody 84.00 22.5.2017 EUROFINS BEL/NVAMANN s.r.o Komjatická 73, Nové Zámky 31329209
2017000154 internet, pevná linka 38,66 23.5.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2017000155 hygienické potreby - KD 91,74 23.5.2017 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. Diaľničná 27, Senec 25414582
2017000156 potraviny 285.92 25.5.2017 COOP Jednota, s.d. Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2017000157 publikácia- verejná správa 0,00 30.5.2017 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. M. Rázusa 23 A, Žilina 31592503
2017000158 potraviny 64.50 25.5.2017 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, Marcelová 44886764
2017000159 obklad, materiál, wc - TJ 403.90 29.5.2017 DOMEN - Štefan Kuruc Komárňanská 8, Nové Zámky 34261800
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

Jún

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2017000160 elektrická energia 900.44 5.6.2017 Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2017000161 elektrická energia 813,35 5.6.2017 Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2017000162 zemný plyn 965,00 5.6.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
2017000163 záhradnícke práce (cintorín, trávnik, centrálna zóna) 421,80 5.6.2017 Ing. Samuel Potančok, SAM-VEDUN - GARDEN Malá Baračka 307, Beša 45467811
2017000164 potraviny 35.41 5.6.2017 RAB, s.r.o. Semerovo 1 36528404
2017000165 potraviny 261.50 5.6.2017 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2017000166 stravné lístky 684.40 5.6.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
2017000167 výmena, údržba rohože 23.62 5.6.2017 Berendsen, s.r.o Ľ. Stárka 16, Trenčín 44506031
2017000168 internet, pevná linka 38,50 5.6.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2017000169 servis a údržba výťahu 48.00 5.6.2017 Németh Lift s.r.o. Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove 31426310
2017000170 potraviny 275.33 5.6.2017 COOP Jednota, s.d. Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2017000171 čistenie nádrže ČOV 752,50 5.6.2017 Pavol Štechta Radava 410 40063364
2017000172 montáž, materiál k spotrebičom - KD 127,40 7.6.2017 RM Gastro - JAZ s.r.o Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom 34153004
2017000173 montáž, materiál k spotrebičom - KD 73.30 7.6.2017 RM Gastro - JAZ s.r.o Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom 34153004
2017000174 vodné a stočné 25,92 7.6.2017 Západoslovenská vod. spol., a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949
2017000175 vodné a stočné 10.37 7.6.2017 Západoslovenská vod. spol., a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949
2017000176 vodné a stočné 38,88 7.6.2017 Západoslovenská vod. spol., a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949
2017000177 elektrická energia 898.92 7.6.2017 Západoslovenská vod. spol., a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949
2017000178 potraviny 312.93 19.6.2017 Coop Jednota, s.d. Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2017000179 odvoz VOK KO 304.63 19.6.2017 Brantner Nové Zámky , s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2017000180 odvoz, prenájom, uloženie KO 2045,60 19.6.2017 Brantner Nové Zámky , s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2017000181 potraviny 42,80 19.6.2017

Mirkom, s.r.o.

Hlavná 8/14, Marcelová 44886764
2017000182 audit. služby 1440.00 22.6.2017 Ing. Juliana Farkasová - audítor Námestie hrdinov 533/7, Nové Zámky 36110345
2017000183 pracovné náradie 188.00 22.6.2017 Margita Habrmanová Veľké Lovce 557 35428741
2017000184 okrasné rastliny 226,50 22.6.2017 Margita Habrmanová Veľké Lovce 557 35428741
2017000185 beton 571.20 22.6.2017 VLADAP Plus, s.r.o. Dolný Ohaj č. 125 36540463
2017000186 verejný presos prostr. tech. zariadenia 38.50 22.6.2017 Slovgram Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava 17310598
2017000187 nasadenie, montáž, doprava čerpadla TJ 119.00 22.6.2017 VLADAP Plus, s.r.o. Dolný Ohaj č. 125 36540463
2017000188 dodávka a montáž strojov a zariadení 1223,66 22.6.2017 ZONEX, s.r.o. Okružná 25, Levice 31436137
2017000189 polohopis a výškopis 300.00 22.6.2017 Juraj Ďurko - Geodet Pozba č. 264 14424576
2017000190 vypracovanie žiadosti (detské ihrisko) 150.00 22.6.2017 RRA Novozámocko Svätoplukova 1, Nové Zámky 45737711
2017000191 telefónne hovory 82,89 22.6.2017 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, Bratislava 35697270
2017000192 stavebné a dokončovacie práce - oporný múr - TJ 980.00 22.6.2017 František Chudiváni ml Veľké Lovce č. 341 47180111
2017000193 potraviny 250.75 22.6.2017 COOP Jednota, .s.d. Hlavé nám. 6, Nové Zámky 00168882
2017000194 potraviny 156,97 29.6.2017 RAB, s.r.o. Semerovo 1 36528404
2017000195 orezávanie letorastov 192,00 29.6.2017 Poľnohospodárske družstvo Kolta Kolta 00199281
2017000196 potraviny 228,00 29.6.2017 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2017000197 vodné a stočné 14.27 29.06.2017 Západoslov. vod. spoločnosť, a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2017000198 stavebné a dokončovacie práce - oporný múr - TJ 980,00 29.6.2017 František Chudiváni ml Veľké Lovce č. 341 47180111
2017000199 roxore, tvárnice 1407,00 29.6.2017 VLADAP Plus, s.r.o. Dolný Ohaj č. 125 36540463 objednávka
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

Júl

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2017000200 stravné lístky 756,82 5.7.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
2017000201 inštalácia programov, náplne do tlačiarne 111,60 5.7.2017 ŠTRBA - COMPANY s.r.o. Veľké Lovce č. 801 47353961
2017000202 systémová podpora URBIS 77,50 5.7.2017 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, Banská Bystrica 36041688
2017000203 elektrická energia 900,44 5.7.2017 MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2017000204 elektrická energia 813,35 5.7.2017 MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2017000205 zemný plyn 965,00 5.7.2017 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
2017000206 tlač Infolistu 151,20 5.7.2017 GarmondNitra Tr. A. Hlinku 10, Nitra 17616093
2017000207 telefónne hovory, internet 38,50 5.7.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2017000208 servis a údržba výťahu 48,00 5.7.2017 Németh Lift, s.r.o. Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove 31426310
2017000209 potraviny 327,96 5.7.2017 COOP Jednota Hl. Nám. 6, Nové Zámky 00168882
2017000210 potraviny 105,13 5.7.2017 RAB, s.r.o. Semerovo 1 36528404
2017000211 potraviny 44.54 5.7.2017 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, Marcelová 44886764
2017000212 TJ - Betón 668,10 5.7.2017 VLADAP Plus, s.r.o Dolný Ohaj č. 125 36540463
2017000213 elektrická energia 580,47 8.7.2017 MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2017000214 TJ - cement 280.00 8.7.2017 STAVEG spol. s r.o. Levická 544, Šurany 36540153
2017000215 bezpečnostná SIM 10.76 8.7.2017 Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14, Žilina 31645976
2017000216 vodné a stočné

12.96

8.7.2017 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2017000217 vodné a stočné 6.48 8.7.2017 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2017000218 potraviny 168,49 13.7.2017 COOP Jednota Hlavné nám. č. 6, Nové Zámky 00168882
2017000219 TJ - náradie 244,35 13.7.2017 M. Habrmanová, Veľké Lovce č. 557 35428741
2017000220 TJ - štrk 468.00 13.7.2017 GUBO, s.r.o. Bešeňov 623 36557463
2017000221 stavebné práce 950,00 13.7.2017 František Chudiváni ml. Veľké Lovce č. 341 47180111
2017000222 funkcia požiarneho a bezpečnostného technika 120.00 13.7.2017 Ing. Stanislav Petáš Radava 71 44993579
2017000223 odvoz, prenájom, uloženie KO 1355,44 13.7.2017 Brantner NZ, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2017000224 služobný mobil 82,89 18.7.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2017000225 auditorske služby 564,00 21.7.2017 Ing. Juliana Farkašová - audítor Námestie hrdinov 533/7, Nové Zámky 36110345
2017000226 potraviny 95,67 21.7.2017 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14, Marcelová 44886764
2017000227 potraviny 243,33 21.7.2017 COOP Jednota Hl. nám. 6, Nové Zámky 00168882
2017000228 údržba rohože 19,78 21.7.2017 Berendsen s.r.o. Ľ. Stárka 2152/16, Trenčín 44506031
2017000229 analýza odpadovej vody 84,00 21.7.2017 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 31329209
2017000230 potraviny 146,98 21.7.2017 RAB, s.r.o. Semerovo č. 1 36528404
2017000231 analýza odpadovej vody 84,00 27.7.2017 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 31329209
2017000232 TJ - stavebné práce 950,00 27.7.2017 František Chudiváni Veľké Lovce 341 47180111
2017000233 TJ - stavebné dokončovacie práce 200,00 27.7.2017 Samuel Chudiváni Veľké Lovce 341 46592989
2017000234 oprava parkového traktora 272,00 28.7.2017 Ing. Scholz Fridrich AGRO-MOTO Slnečná 3, Nové Zámky 34261427
2017000235 TJ -náradie 157,65 28.7.2017 M. Habrmanová Veľké Lovce č. 557 35428741
2017000236 TJ - roxore, tvárnice 1302,42 28.7.2017 VLADAP Plus, s.r.o. Dolný Ohaj č. 125 36540463 objednávka
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

August

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2017000237 elektrická energia 813,35 3.8.2017 Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2017000238 elektrická energia 900,44 3.8.2017 Magana Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2017000239 údržba rohože 19,78 3.8.2017 Berendsen, s.r.o. Ľ. Stárka 16, Trenčín 44506031
2017000240 zemný plyn 965,00 3.8.2017 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 35815256
2017000241 potraviny 24,97 3.8.2017 COOP Jednota Hl. nám. 6, Nové Zámky 00168882
2017000242 cement - TJ 280,00 3.8.2017 Staveg spol. s r.o. Levická 544, Šurany 36540153
2017000243 stravné lístky 602,67 7.8.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
2017000244 oprava skla - služ. auto 80.00 3.8.2017 MOTODUO, s.r.o Cintorínska 60, Šurany 44689357
2017000245 servis a údržba výťahu 48,00 3.8.2017 Németh Lift, s.r.o. Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove 31426310
2017000246 dodanie štrku a kameňa - TJ 634,80 3.8.2017 GUBO, s.r.o. Bešeňov 623 36557463
2017000247 elektrická energia 531,56 7.8.2017 Magna Energia, a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2017000248 TJ - stavebné a dokončovanie práce 925,00 7.8.2017 F. Chudiváni ml. Veľké Lovce 341, Veľké Lovce 47180111
2017000249 telefónne hovory, internet 38,50 7.8.2017 Slovek Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2017000250 odvoz, prenájom, uloženie KO 1409,49 14.8.2017 Brantner s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2017000251 vodné a stočné 36,29 14.8.2017 Západoslov. vod. spol. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949
2017000252 vodné a stočné 10,37 14.8.2017 Západoslov. vod. spol. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949
2017000253 vodné a stočné 6,48 14.8.2017 Západoslov. vod. spol. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949
2017000254 potraviny 193,81 14.8.2017 COOP Jednota, s.d. Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2017000255 služobný mobil 80,99 21.8.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2017000256 potraviny 133,72 21.8.2017 RAB, s.r.o. Semerovo 1 36528404
2017000257 odpadová voda 84,00 23.8.2017 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 31329209
2017000258 potraviny 209,38 23.8.2017 COOP Jednota, s.d. Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2017000259 potraviny 133,46 23.8.2017 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

September

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2017000260 stravné lístky 674,04 6.9.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
2017000261 zemný plyn 965,00 6.9.2017 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
2017000262 elektrická energia 813,35 6.9.2017 Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2017000263 elektrická energia 900,44 6.9.2017 Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2017000264 elektrická energia 944,60 6.9.2017 Magna Energia, a.s. Nirianska cesta 7555/18, Piešťany 35743565
2017000265 údržba výťahu 48,00 6.9.2017 Németh Lift, s.r.o. Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove 31426310
2017000266 výmena rohože 23,62 6.9.2017 Berendsen, s.r.o. Ľ. Stárka 16, Trenčín 44506031
2017000267 potraviny 410,79 6.9.2017 COOP Jednota, s.d. Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2017000268 pevná linka, internet 38,50 6.9.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2017000269 potraviny 167,10 6.9.2017 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2017000270 vodné a stočné 27,22 6.9.2017 Západoslov. vod. spol., s.r.o Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2017000271 vodné a stočné 6,48 6.9.2017 Západoslov. vod. spol., s.r.o Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2017000272 vodné a stočné 40,19 6.9.2017 Západoslov. vod. spol., s.r.o Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2017000273 potraviny 159,11 8.9.2017 Mirkom, s.r.o Hlavná 14, Marcelová 44886764
2017000274 odvoz, prenájom, uloženie KO 1331,99 11.9.2017 Brantner s.r.o Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2017000275 TJ - stavebný materiál 1260,79 11.9.2017 Vladap Plus, s.r.o Dolný Ohaj č. 125 36540463
2017000276 potraviny 263,14 18.9.2017 COOP Jednota, s.d. Hlavné nám. č.6, Nové Zámky 00168882
2017000277 náplne do tlačiarní 132,00 18.9.2017 Štrba - Company, s.r.o Veľké Lovce 801 47353961
2017000278 služ. mobil 80,99 18.9.2017 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, Bratislava 35697270
2017000279 potraviny 120,12 18.9.2017 RAB, s.r.o. Semerovo 1 36528404
2017000280 piesok, kamenivo 96,00 18.9.2017 Gubo, s.r.o. Bešeňov 623 36557463
2017000281 odpadová voda 84,00 21.9.2017 EUROFINS BEL/NOVAMAN s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 31329209
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

Október

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2017000282 potraviny 223,29 2.10.2017 COOP Jednota, s.d. Hlavné nám. 6, 00168882
2017000283 potraviny 63,08 2.10.2017 Mirkom s.r.o. Hlavná 14, Marcelová 44886764
2017000284 potraviny 235,00 2.10.2017 Juraj Hlavička Kasárenská 5A, Nové Zámky 34584293
2017000285 hygienické potreby - OcÚ 127,52 2.10.2017 PRESIS s.r.o. Šoltésovej 14, Nové Zámky 46376453
2017000286 stravné lístky 725,79 4.10.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
2017000287 školské potreby 282,20 4.10.2017 M. Habrmanová Veľké Lovce č. 557 35428741
2017000288 systémová podpora Urbis 77,50 4.10.2017 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, B. Bystrica 36041688
2017000289 servis a údržba výťahu 48,00 4.10.2017 Németh Lift, s.r.o G. rad 1, Štvrtok na Ostrove 31426310
2017000290 zemný plyn 965,00 4.10.2017 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
2017000291 výmena a údržba rohože 20,02 4.10.2017 Berendsen Ľ. Stárka 16, Trenčín 44506031
2017000292 elektrická energia 900,44 4.10.2017 Magna Energia, a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2017000293 elektrická energia 813,35 4.10.2017 Magna Energia, a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2017000294 spracovanie žiadosti MAS ZT 37,16 6.10.2017 MAS ZT M. R. Štefánika 1, Maňa 42119545
2017000295 potraviny 262,29 6.10.2017 COOP Jednota, s.d. Hlavné nám. č. 6, Nové Zámky 00168882
2017000296 stavebný materiál - DS 1000,00 6.10.2017 STAVEG spol. s r.o. Levická 544, Šurany 36540153
2017000297 vodné a stočné 28,51 6.10.2017 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2017000298 vodné a stočné 6,48 6.10.2017 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2017000299 vodné a stočné 10,37 6.10.2017 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2017000300 potraviny 60,34 6.10.2017 RAB, s.r.o. Semerovo 1 36528404
2017000301 potraviny 91,35 6.10.2017 RAB, s.r.o. Semerovo 1 36528404
2017000302 smetné koše "Modernizácia a zveľadenie parku v obci VL" 592,00 6.10.2017 FEREX, s.r.o. Vodná 23, Nitra 17682258

objednávka

zmluva

2017000303 dodávka kameniva 82,80 6.10.2017 Gubo, s.r.o. Bešeňov 623 36557463
2017000304 mes. poplatzok - bezp. karta 10,76 9.10.2017 Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14, Žilina 31645976
2017000305 smetné nádoby 98,53 9.10.2017 Brantner, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2017000306 notebook 420,00 9.10.2017 Štrba-Company, s.r.o. Veľké Lovce 801 47353961
2017000307 PC program - jedáleň 49,00 9.10.2017 Abiset, s.r.o. Bernolákova 1a, Malacky 36289141
2017000308 elektrická energia 823,97 9.10.2017 Magna Energia, a.s. Nitrianska 18, Piešťany 35743565
2017000309 pevná linka, internet 40,00 9.10.2017 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2017000310 odvoz, uloženie VKK 260,56 9.10.2017 Brantner, s.r.o Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2017000311 odvoz, prenájom, uloženie KO 1334,42 9.10.2017 Brantner, s.r.o. Viničná 23, Nové Zámky 31440291
2017000312 potraviny 264,11 16.10.2017 COOP Jednota, s.d. Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2017000313 výkon funkcie pož. a bezpeč. technika 120,00 6.10.2017 Ing. Stanislav Petráš Radava 71 44993579
2017000314 dotácia na šport - zakúpenie terčov a brokov ZŠ 336,00 16.10.2017 Jáger, zbrane, strelivo, s.r.o. M.R. Štefánika 38, Šurany 44684193 zmluva
2017000315 služ. mobil 80,99 16.10.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2017000316 potraviny 61,44 16.10.2017 Mirkom, s.r.o. Hlavná 14, Marcelová 44886764
2017000317 potraviny 67,31 16.10.2017 Mirkom, s.r.o Hlavná 14, Marcelová 44886764
2017000318 potraviny 110,43 16.10.2017 RAB, s.r.o. Semerovo 1 36528404
2017000319 dotácia na kamerový systém (zakúpenie kamier a zariadení) 12996,00 20.10.2017 Štrba - Company, s.r.o. Veľké Lovce 801 47353961 zmluva
2017000320 dotácia na šport (lyže, podložky na cvičenie) 1364,99 20.10.2017 Veloprom Podzámska 23 37613171 zmluva
2017000321 kulisy a rekvizity 1280,00 23.10.2017 Marek Kečkéš Veľké Lovce 212 43201598
2017000322 potraviny 306,50 24.10.2017 COOP Jednota, s.d. Hlavné nám. 6, Nové Zámky 00168882
2017000323 revízia kamier 491,62 24.10.2017 Štrba-Company, s.r.o Veľké Lovce 801 47353961
2017000324 vyjadrenie k PD - Prístavba telocvične a sp. užební k ZŠ 21,60 24.10.2017 Západoslov. vod. spol., a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949
2017000325 odpadová voda - analýza 84,00 26.10.2017 Eurofins, s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 31329209
2017000326 náplne do tlačiarní, revízia 241,13 27.10.2017 Štrba-Company, s.r.o. Veľké Lovce 801 47353961
2017000327 parkové lavičky "Modernizácia a zveľadenie parku v obci VL" 1456,00 27.10.2017 Jozef Kliský, akad. sochár Veľké Lovce 731 43669051

objednávka

zmluva

2017000328 zeleň "Modernizácia a zveľadenie parku v obci VL" 1178,00 27.10.2017 Záhrada a kvety Kútiky, s.r.o. Kútiky 1, Šurany 46000585
2017000329 revízia detektorov úniku plynu 120,00 30.10.2017 MARK Lehotkai M.Flengera 4, 940 61 Nové Zámky 14424177
2017000330 stavebný materiál 103,40 30.10.2017 VLADAP Plus,s.r.o Dolný Ohaj 125, 941 43 36540463
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

November

Číslo Fakturované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2017000331 stravné lístky 822,36 3.11.2017 DOXX-Stravné lístky ,spol.s.r.o Žilina 010 01, Kálov 356 36391000
2017000332 Zemný plyn 965,00 6.11.2017 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256
2017000333 elektrická energia 900,44 6.11.2017 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 , 921 01 Piešťany 35743565
2017000334 elektrická energia 813,35 6.11.2017 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianská 7555/18, 921 01 35743565
2017000335 potraviny 280,36 6.11.2017 COOP Jednota s.d. Nové Zámky 940 49, Hlavné nám. 6 00168882
2017000336 potraviny 134.89 6.11.2017 RAB s.r.o Semerovo č.1, 941 32 36528404
2017000337 potraviny 100,62 6.11.2017 Mirkom s.r.o Macelová 946 32, Hlavná 8/14 44886764
2017000338 potraviny 263,65 6.11.2017 Juraj Hlavička DAJA Nové Zámky Kasárenská 5A 34584293
2017000339 licencia ESET - antivírus na PC 158,40 6.11.2017 ALTO Slovakia spol.s r.o Svit 059 21, Sladkovičovo 33 31664881
2017000340 servis a údržbu výťahov 48,00 6.11.2017 NÉMETH LIFT s.r.o.

Śtvrtok na Ostrave Gazdovský rad 435/1,

930 03

31426310
2017000341 výmena rohože 20,02 6.11.2017 Berendsen Textil Servis s.r.o. Starká 2152/16, 911 05 Trenčín 44506031
2017000342 pevná linka internet 38,50 6.11.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2017000343 elektrická energia 992,74 6.11.2017 Magna Energia, a.s. Nitrianska 18, Pieštany 35743565
2017000344 vodné a stočné 6,48 9.11.2017 Západoslovenská Vodárenská Spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 , 949 60 Nitra, Ĺanová 17 Nové Zámky 36550949
2017000345 vodné a stočné 3,89 9.11.2017 Zapadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949
2017000346 vodné a stočné 24,62 9.11.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Ĺanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949
2017000347 Tlač- Infolistu 129,60 13.11.2017 GARMONDNITRA Andrea Hlinku 10 Nitra 1, 949 01 17616093
2017000348 servisné práce 202,50 13.11.2017 Prameń -Dušan Hospodár Veľké Lovce 432 44881576
2017000349 potraviny 293,83 14.11.2017 COOP Jednota Nové Zámky , a.d. Hlavné Nám.6, 940 49 Nové Zámky 00168882
2017000350 odvoz,prenájom nadob, uloženie K.O. 1387,41 14.11.2017 Brantner s.r.o Viničná 23, 940 64 Nové Zámky 31440291
2017000351

Odvoz-Veľkokapacitné kontajnery

314,38 14.11.2017 Brantner s.r.o Viničná 23, 940 64 Nové Zámky 31440291
2017000352 Zabezbečenie zhodnotenia pneumatík 257,04 21.11.2017 Brantner s.r.o Viničná 23, 940 64 Nové Zámky 31440291
2017000353 potraviny 74,55 21.11.2017 MIKRON PLUS s.r.o Hlavná 1160, 946 32 Marcelová 51081709
2017000354 služovný mobil 80,99 21.11.2017 Orange Slovensko, a.s, Metodová 8, 821 08 Bratislava 35697270
2017000355 potraviny 165,97 22.11.2017 COOP Jednota , s.d Hlavná nám.6, 940 49 Nové Zámky 00168882
2017000356

oprava strojných zariadení

933,80 23.11.2017 Zonex,s.r.o Levice Hlavné stredisko Okružná 25 934 01 31436137
2017000357 hygienické potreby-KD 91,74 23.11.2017 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. Diaľničná cesta 27 903 01 Senec 35840790
2017000358 zariadenie do kuchyne 126,34 23.11.2017 Gastro -Galaxi Stuľany 195 08643 Koprivnica 41231082
2017000359 ČOV analýza 84,00 27.11.2017 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky 31329209
2017000360 hosting web stránky 79,20 27.11.2017 Websupport, s.r.o. Staré grunty 12, 841 04 Bratislava 36421928
2017000361 3D adventný veniec 531,02 30.11.2017 ORGECO spol. s.r.o. Bešeňovská cesta 7, 940 64 Nové Zámky 31433090
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH

December

Číslo Faktúrované plnenie Suma v EUR Dátum doručenia Údaje dodávateľa Adresa dodávateľa IČO
2017000362 potraviny 315,24 4.12.2017 COOP Jednota s.d. Hlavné nám.6, 940 49 Nové Zámky 00168882
2017000363 výmena rohože 28,33 4.12.2017 BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O. Ľ.Stárka 2152/16 , 911 05 Trenčín 44506031
2017000364 licencia na PC program 246,96 4.12.2017 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C , 821 09 Bratislava 31355374
2017000365 spojazdnenie cesty Čechy-Podhájska po snehovej kalamite 36,00 4.12.2017 Poľnohospodárske družstvo Kolta Kolta 941 33 00199281
2017000366 hosting web stránky 14,28 4.12.2017 Websupport,s.r.o. Staré grunty 12 , 841 04 Bratislava 36421928
2017000367 služby vysokozdvižnej plošiny 129,60 4.12.2017 Obec Maňa nam. M. R. Štefánika, 941 45 Maňa 00309061
2017000368 stravné lístky 746,48 5.12.2017 DOXX-stravné lístky, s.r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
2017000369 Zemný plyn 965,00 4.12.2017 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
2017000370 elektrická energia 813,35 4.12.2017 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565
2017000371 elektrická energia 900,44 4.12.2017 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianka 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565
2017000372 faktúra- OBECNÉ NOVINY 135,20 4.12.2017 INPROST s.r.o. Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 31363091
2017000373 servis a údržba výťahov 48,00 4.12.2017 NÉMETH LIFT s.r.o. Gazdovský rad 435/1, 930 40 Štvrtok na Ostrove 31426310
2017000374 potraviny 136,63 4.12.2017 RAB, s.r.o č.d. 1 , 941 32 Semerovo 36528404
2017000375 potraviny 225,90 4.12.2017 Juraj Hlavička-DAJA

Andovská 9 D, 940 53 Nové Zámky

34584293
2017000376 potraviny 99,16 6.12.2017 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 , 946 32 Marcelová 51081709
2017000377 údržba kamerového systému a kancelárske potreby 236,40 7.12.2017 ŠTRBA-COMPANY s.r.o. Veľké Lovce 801, 941 42 47353961
2017000378 poplatky za telekomunikačné služby 40,01 7.12.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2017000379 licencia KEO 117,00 7.12.2017 KEO,s.r.o. Poľná 991 06,Záhorce 36739464
2017000380 výkon požiarneho a bezpečnostného technika 120,00 7.12.2017 Ing.Stanislav Petráš 941 47 Radava 71 44993579
2017000381 vodné a stočné 2,59 11.12.2017 Západ.vod.spol.a.s. Ľanová 17 , 940 01 Nové Zámky 36550949
2017000382 vodné a stočné 5,18 11.12.2017 Západ.vod.spol.a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949
2017000383 vodné a stočné 29,82 11.12.2017 Západ.vod.spol.a.s. Ĺanová 17, 940 01 Nové Zámky 36550949
2017000384 implementáciu projektov z programu LEADER NS 2K 259,30 11.12.2017 MAS ZT M.R.Štefánika 1, 941 45 Maňa 42119545
2017000385 energia 1062,89 11.12.2017 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565
2017000386 potraviny 143,12 11.12.2017 RAB,s.r.o. Semerovo, č.d.1 , 941 32 36528404
2017000387 potraviny 202,56 14.12.2017 COOP Jednota Nové Zámky,s.d. Hl.nám.6, 940 49 Nové Zámky 00168882
2017000388 poskytnutie finančných prostriedkov 600,00 14.12.2017 AE group,s.r.o. Nálepkova 1827/4, 921 01 Piešťany 45669546
2017000389 kominárske práce 150,00 14.12.2017 Kominárstvo Nové Zámky, Tibor Kocsis

Nám.Gy.Széchényiho

4789/4, 940 01 Nové Zámky

43537553
2017000390 odvoz ,prenájom,uloženie KO 1948,01 15.12.2017 Brantner s.r.o. Viničná 23, 940 64 Nové Zámky 31440291
2017000391 služobný tel. 80,99 19.12.2017 Orange Slovensko a.s. Metodová 8, 821 08 Bratislava 35697270
2017000392 zimná údržba ciest 307,20 19.12.2017 PoľnoBEGA,s.r.o. 941 42 Veľké Lovce 657 46869077
2017000393 servis plynových kotlov , cestovné náklady, 178,61 19.12.2017 PLYNOTHERM, Jozef Kollár Výskumnícka 48, 947 01 Hurbanovo 47832452
2017000394 optický kábel, práca, 352,20 19.12.2017 ŠTRBA-COMPANY s.r.o. Veľké Lovce 801, 941 42 47353961
2017000395 potraviny 176,40 19.12.2017 Juraj Hlavička-DAJA Andovská 9 D, 940 53 Nové Zámky 34584293
2017000396 stravné lístky 663,70 19.12.2017 DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
2017000397 potraviny 60,34 20.12.2017 RAB,s.r.o. 941 32 ,Semerovo 1 36528404
2017000398 Prístavba telocvične a špeciálnych učební k ZŠ, zmena stavby pred dokončením 5400,00 21.12.2017 PROFIS NZ s.r.o. Považská 4, 940 67 Nové Zámky 35921391
2017000399 analýza ČOV 84,00 21.12.2017 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky 31329209
2017000400 Hlavná ročná kontrola detského ihriska 276,00 22.12.2017 EKOTEC s.r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava 00687022
2017000401 Kameň 72,00 22.12.2017 GUBO,s.r.o. 941 41 Bešeňov 623 36557463
2017000402 potraviny 348,32 28.12.2017 COOP Jednota Nové Zámky,s.d. Hlav.nám.6, 940 49 Nové Zámky 00168882
2017000403 potraviny 34,11 28.12.2017 COOP Jednota Nové Zámky,s.d. Hlav.nám.6, 940 49 Nové Zámky 00168882
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH