Obsah

2023

Zmluvy a objednávky v roku 2012

Január

číslo popis zmluvný partner
2/2012 zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce OZ Ľudový dom Veľké Lovce stiahnuť
6/2012 zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce TJ Veľké Lovce stiahnuť
5/2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva o prenájme poľnohospodárskeho pozemku Jozef Korpáš, Veľké Lovce č. 150 stiahnuť

Február

číslo popis zmluvný partner
1/2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Miestna organizácia SZCCHaTP, Veľké Lovce stiahnuť
3/2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce ZŠ s MŠ, Veľké Lovce stiahnuť
4/2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce MO MS, Veľké Lovce stiahnuť
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Julianna Farkasová, Nové Zámky stiahnuť
654/B215 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Ľudmila Oríšková, Podhájska stiahnuť

Marec

číslo popis zmluvný partner
dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 09.07.2009 - doplnenie identifikačných údajov DJ STAV, s.r.o. Banská Bystrica stiahnuť
dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 101-09 na zhotovenie projektovej dokumentácie - doplnenie identifikačných údajov REGRO,s.r.o., Nové Zámky stiahnuť
dodatok č. 5 Dodatok č. 5 k Mandátnej zmluve č. 103-10 - stavebný dozor - doplnenie identifikačných údajov REGRO, s.r.o., Nové Zámky stiahnuť
dohoda č. 16/§50j/2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami... ÚPSVaR, Nové Zámky stiahnuť
licenčná zmluva poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest Orfeus Pavol Halanda Michal nad Žitavou stiahnuť
662/A102 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Vincent Bartal, Veľké Lovce stiahnuť
663/B158 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Vincent Bartal, Veľké Lovce stiahnuť
664/D100 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Jozef Galbavý, Veľké Lovce stiahnuť
Príloha č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Mesto Šurany stiahnuť

Apríl

číslo popis zmluvný partner
12-24-38/2012 zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností Geodetický a kartografický ústav, Bratislava stiahnuť
P-0030935400 zmluva o využívaní elektronických služieb Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava stiahnuť
Zmluva o poskytnutí služby NON STOP CENT Autosklo CENT, Ján Mníštek, Nové Zámky stiahnuť
25/§52/2012/NP V-2 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky stiahnuť
74/§52a/2012/NP V-2 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky stiahnuť
665/C8 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Mária Kuchtová, Nové Zámky stiahnuť
666/C210 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Benedikt Otruba, Veľké Lovce stiahnuť
667/A159 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Benedikt Otruba, Veľké Lovce stiahnuť

Máj

číslo popis zmluvný partner
57/NR/2012 zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality Obvodný úrad Nitra stiahnuť
5190003053 poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa,a.s., Bratislava stiahnuť
Zmluva o zmluve budúcej o prenájme nebytových priestorov a odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorov Katarína Kozáková, Semerovo č. 531 stiahnuť
668/C41 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Mária Poláková, Veľké Lovce stiahnuť
669/A131 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Soňa Pietková, Veľké Lovce stiahnuť
670/B250 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Emília Šafárová, Veľké Lovce stiahnuť
671/B26 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Emília Šafárová, Veľké Lovce stiahnuť
672/A328 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Emília Šafárová, Veľké Lovce stiahnuť
673/C239 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Mária Kečkéšová, Veľké Lovce stiahnuť

Jún

číslo popis zmluvný partner
674/A32 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Ing. Jozef Remiš, Zvolen stiahnuť
675/B255 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Ing. Jozef Remiš, Zvolen stiahnuť
676/92 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Ida Patyiová, Veľké Lovce stiahnuť
677/117 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Ida Patyiová, Veľké Lovce stiahnuť
Zmluva o prenájme nebytových priestorov a odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorov Katarína Kozáková, Semerovo č. 531 stiahnuť
412/2012 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 4/2010 NSK, Štefánikova tr. 69, Nitra stiahnuť
20122006 Zmluva o dielo Peter Štrba, ŠTRBA-COMPANY, Veľké Lovce 601 stiahnuť

Júl

číslo popis zmluvný partner
7/2012 zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce OZ COUNTRY BÚRKA, Veľké Lovce stiahnuť
Kúpna zmluva Štefan Slovák a manželka, Veľké Lovce č. 331 stiahnuť
Zmluva o dielo Euro-building, a.s. Bratislava stiahnuť
Zmluva o hudobnej produkcii Dušan Bórik, Veľké Lovce č. 609 stiahnuť

August

číslo popis zmluvný partner
Mandátna zmluva - stavebný dozor "Polyfunkčný objekt" Jozef Kuruc, Veľké Lovce 556 stiahnuť
678/B225 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Vincent Oravec, Veľké Lovce č. 521 stiahnuť
679/B226 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Vincent Oravec, Veľké Lovce č. 521 stiahnuť
680/B12 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Peter Sulan Veľké Lovce č. 621 stiahnuť
681/A103 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Peter Sulan Veľké Lovce č. 621 stiahnuť
682/C177 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Emil Ďurina Veľké Lovce č. 501 stiahnuť
683/A427 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Emil Ďurina Veľké Lovce č. 501 stiahnuť
684/A160 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Emil Ďurina, Veľké Lovce č. 501 stiahnuť
685/A169 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Emil Ďurina, Veľké Lovce č. 501 stiahnuť
686/186 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Mária Korpášová, Veľké Lovce 634 stiahnuť
687/107 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Mária Korpášová, Veľké Lovce 634 stiahnuť

September

číslo popis zmluvný partner
51/004/12 úverová zmluva - Polyfunkčný objekt Prima banka Slovensko, a.s. stiahnuť
Zmluva o dielo - detské ihrisko Akad.soch. Jozef Kliský, Veľké Lovce 731 stiahnuť

Október

číslo popis zmluvný partner
39/§52/2012NP V-2 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb ÚPSVaR Nové Zámky stiahnuť
170/§52a/2012NP V-2 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby ÚPSVaR Nové Zámky stiahnuť
45/2012 Zmluva o dielo - "Veľké Lovce, odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce" KOREKT,spol.sr.o., Roľníckej školy 873, Komárno stiahnuť
5190004544 Úrazové poistenie UoZ - §52 Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava stiahnuť
5190004545 Úrazové poistenie UoZ - §52a Komunálne poisťovňa, a.s., Bratislava stiahnuť
688/140 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Agnesa Sallaiová, Veľké Lovce 460 stiahnuť
689/7 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Magdaléna Korpásová, Veľké Lovce 321 stiahnuť
690/26 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Magdaléna Korpásová, Veľké Lovce 321 stiahnuť
691/B59 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta František Kuruc, S.H.Vajanského 50, Nové Zámky stiahnuť

November

číslo popis zmluvný partner
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1 stiahnuť
7002267/2012 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZsVS, a.s., Ľanová 17, Nové Zámky stiahnuť
694/A254 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Jozef Imrich, Banská Bystrica, Ul. Mládežnícka 30 stiahnuť
695/A58 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Jozef Imrich, Banská Bystrica, Ul. Mládežnícka 30 stiahnuť
696/B265 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Peter Buranský, Veľké Lovce 687 stiahnuť
697/A426 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Jozef Števlík, Veľké Lovce 329 stiahnuť
698/C147 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Ľudmila Sulanová, Veľké Lovce 16 stiahnuť
699/C148 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Ľudmila Sulanová, Veľké Lovce 16 stiahnuť
700/A15 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Ľudmila Sulanová, Veľké Lovce 16 stiahnuť

December

číslo popis zmluvný partner
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 27 - prenájom nádob - Veľké Lovce / 2010 Brantner Nové Zámky, Viničná 23, 940 64 Nové Zámky stiahnuť
Dodatok č. 2 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 27 - prenájom nádob - Veľké Lovce / 2010 Brantner Nové Zámky, Viničná 23, 940 64 Nové Zámky stiahnuť
U1124/2013 Licenčná zmluva č. U1124/2013 MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica stiahnuť
8/2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce OZ Villanka, Veľké Lovce 708 stiahnuť
Darovacia zmluva Jozef Zimula, Veľké Lovce 296 stiahnuť
701/B93 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta František Kukučka, Veľké Lovce 394 stiahnuť
298/A384 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Emília Melišková stiahnuť
702/89 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Gabriel Máté, Veľké Lovce 600 stiahnuť