Obsah

2023

Zmluvy a objednávky v roku 2017

Január

číslo popis zmluvný partner odkaz
  Rámcová zmluva o zabezpečení odvozu, likvidácie, recyklácie, uskladnenia drobného stavebného odpadu PROSPECT, spol s r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky stiahnuť
6/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2017 OZ Ľudový dom, Jozef Galbavý, Veľké Lovce stiahnuť
4/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2017 Základná organizácia – zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR, Agnesa Horváthová, Veľké Lovce stiahnuť
2/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2017 Miestny spolok Slovenského Červeného kríža, Filip Mihók, Veľké Lovce stiahnuť
3/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2017 Občianske združenie Country búrka, Mgr. Martin Brezánsky. Veľké Lovce stiahnuť
1/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2017 Telovýchovná Jednota Veľké Lovce, Filip Mihók, Veľké Lovce stiahnuť
5/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2017 Miestny odbor MS, Michaela Balážová, Veľké Lovce

 

stiahnuť
7/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2017 Na Podvalku, Mgr. Eva Takáčová, Veľké Lovce

 

stiahnuť

 

 

Február

číslo popis zmluvný partner odkaz
       

Marec

číslo popis zmluvný partner odkaz
  Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 17.12.2013 Vlasta Huslicová, Jozef Németh, Veľké Lovce č. 560 stiahnuť

 

 

Apríl

číslo popis zmluvný partner odkaz
  Nájomná zmluva Ruže sv. Alžbety, n. o. stiahnuť
749/B88 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Ing. Ingrid Záhumenská stiahnuť

 

 

Máj

číslo popis zmluvný partner odkaz
       

 

 

Jún

číslo popis zmluvný partner odkaz
106/NR/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra stiahnuť
  Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra stiahnuť
  Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra stiahnuť
  Zmluva o hudobnej produkcii Hudobná skupina Trevis, Bc. Radoslav Németh, Veľké Lovce č. 427 stiahnuť
  Zmluva o dielo - oporný múr TJ František Chudiváni ml., Veľké Lovce č. 341 stiahnuť
  Dodatok č. 1 k zmluve o dielo František Chudiváni ml., Veľké Lovce č. 341 stiahnuť
11/2017 Zmluva o dielo na vypracovanie projektu - Prístavba telocvične a šp. učební Profis NZ, s.r.o, Považská 4, Nové Zámky stiahnuť

 

 

Júl

číslo popis zmluvný partner odkaz
 

Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní telekomunikačného zariadenia

Zverejnená dňa : 27.7.2017

Dávid Kondicz - KONFER networks, Ulica Skautov 10, Dvory nad Žitavou stiahnuť

 

 

August

číslo popis zmluvný partner odkaz
  Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava stiahnuť
  Zmluva o dielo - smetné koše FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra stiahnuť
  Zmluva o dielo - thuje Záhrada a kvety Kútiky, Kútiky 1, Šurany stiahnuť
  Zmluva o dielo - parkové lavičky Jozef Kliský, Akad. sochár, Veľké Lovce č. 731 stiahnuť

 

 

September

číslo popis zmluvný partner odkaz
       

 

 

Október

číslo popis zmluvný partner odkaz
2017010004

Zmluva o dielo - kamerový systém

Zverejnená dňa : 13.10.2017

ŠTRBA - COMPANY, s.r.o., Veľké Lovce č. 801 stiahnuť
Z20170110

Zmluva o poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK

Miestna akčná skupina Združenia Termál, Nám. M.R. Štefánika 1, Maňa stiahnuť
  Zmluva o hudobnej produkcii  Ľudovít Kuruc, Geríb 215/13, 941 43 Dolný Ohaj  stiahnuť

 

 

November

číslo popis zmluvný partner odkaz
751/B182 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Rozália Raceková stiahnuť

 

 

December

číslo popis zmluvný partner odkaz
SOD-03-12-2017-SK Zmluva o vytvorení webového sídla Galileo Corporation, s.r.o.,Čierna Voda 468 stiahnuť
SOP-03-12-2017-SK Zmluva o prevádzke webového sídla Galileo Corporation, s.r.o., Čierna Voda 468 stiahnuť
  Zmluva na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií PoľnoBEGA, s.r.o., Veľké Lovce č. 657, 941 42 Veľké Lovce stiahnuť
17/17/012/56 Dohoda o pomoci hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov UPSVaR Nové Zámky. F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky stiahnuť
752/ B 269 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Ing. Karol Borik, MBA, Nové Zámky stiahnuť

 

 

 

 

Objednávky 2017

popis suma v EUR partner  
zimná údržba miestnych komunikácií na rok 2017   Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrova 147, Nitra stiahnuť
výmena regulátora plynu 90,00 SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava - Ružinov stiahnuť
zakúpenie elektrospotrebičov - kultúrny dom 4284,10 RM Gastro - JAZ, s.r.o., Levická 7, 949 01 Nitra stiahnuť
projektová dokumentácia na stavebné konanie - telocvičňa   Profis NZ s.r.o., Považská 5353/4, Nové Zámky stiahnuť
štátne, európske, obecné vlajky 391, 06 Vlajky. EU, Ing. Radim Šída, s.r.o. stiahnuť
zásobník na mydlo+náplne do KD 139,06 PRESIS s.r.o., Šoltésovej 14, Nové Zámky stiahnuť
pozinkované rošty - TJ 1 516,80 KOVING OK, s.r.o., Kúty 1/B, 080 01 Prešov stiahnuť
roxor, tvárnice - TJ 1302,42 VLADAP Plus, s.r.o. , Dolný Ohaj č. 125 stiahnuť
koše na odpad 592,00 FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra stiahnuť
verejné obstarávanie - Veľké Lovce, zvýšenie bezečnosti chodcov v centre obce   AE group, s.r.o. stiahnuť
parkové lavičky "Modernizácia a zveľadenie parku v obci Veľké Lovce" 1456,00 Jozef Kliský, Akad. sochár, Veľké Lovce 731 stiahnuť
thuje "Modernizácia a zveľadenie parku v obci Veľké Lovce" 1178,00 Záhrada a kvety Kútiky, Kútiky 1, Šurany stiahnuť
odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení   Hiteco team, a.s., Továrenská 10, Bratislava stiahnuť
zimná údržba miestnych komunikácií na rok 2018   Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrová 147 949 65 Nitra stiahnuť
vytvorenie webovej stránky obce "Profesional" 840,00 Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468 stiahnuť