Obsah

2023

Zmluvy a objednávky v roku 2013

Január

číslo popis zmluvný partner
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1/2013 k zmluve o dielo č. 27 - Veľké Lovce / 2011 Brantner Nové Zámky, Viničná 23, Nové Zámky stiahnuť
9900929528 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava stiahnuť
1/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce TJ Veľké Lovce stiahnuť
6/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Miestny spolok Slovenského Červeného kríža stiahnuť
7/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Základná škola s materskou školou Veľké Lovce stiahnuť
8/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Základná škola s materskou školou Veľké Lovce stiahnuť
3/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce MO MS Veľké Lovce stiahnuť
42-001/§51/2013 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a rodiny, Nové Zámky stiahnuť

Február

číslo popis zmluvný partner
4/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Občianske združenie COUNTRY BÚRKA stiahnuť
2/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Miestna organizácia Slovenského zväzu CCH a TP Veľké Lovce stiahnuť
5/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Občianske združenie Ľudový dom stiahnuť
12-2013 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Juliana Farkasová, Nové Zámky stiahnuť

Marec

číslo popis zmluvný partner
Príloha č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Mesto Šurany stiahnuť
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr MADE spol. s r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica stiahnuť
9/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce OZ NA PODVALKU Veľké Lovce č. 119 stiahnuť
703/A 12 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 703/A12 Anna Maceková, Veľké Lovce č. 682 stiahnuť

Apríl

číslo popis zmluvný partner
13/62/L13.0654.06.0001/VB Zmluva o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova č. 6, Bratislava stiahnuť
Darovacia zmluva Regionálne osvetové stredisko Nové Zámky stiahnuť
707/157 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 157 Štefan Mikla, Veľké Lovce č. 461 stiahnuť
708/162 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 162 Jolana Beňušová, Veľké Lovce č. 588 stiahnuť
709/192 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 192 Jolana Beňušová, Veľké Lovce č. 588 stiahnuť
710/142 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. 142 Jolana Beňušová, Veľké Lovce č. 588 stiahnuť
304/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 4/2010 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra stiahnuť

Máj

číslo popis zmluvný partner
711/A 115 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. A 115 Anna Némethová, Veľké Lovce č. 502 stiahnuť
05/2013 Zmluva o dielo č. 05/2013 PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15, Nitra stiahnuť
Kúpna zmluva Mária Kováčová, Veľké Lovce č. 69 stiahnuť

Jún

číslo popis zmluvný partner
01010830190-06 príkazná zmluva - CVO Slovenské centrum obstarávania,OZ Pri starej prachárni 16/16, Bratislava stiahnuť
1215950 verejný prenos - obecný rozhlas Slovgram, Jakubovo námestie č. 14, Bratislava stiahnuť
42/§50j/NS/2013/NP VAOTP SR - 2 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky stiahnuť
5190006649 Poistná zmluva - úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. , Štefánikova 17, Bratislava stiahnuť
5190006650 Poistná zmluva - úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, Bratislava stiahnuť

Júl

číslo popis zmluvný partner
Kúpna zmluva - nákladný automobil AVIA LiV ELEKTRA, a.s., Priemyselná 10, Bratislava stiahnuť
21/§52/2013/NP VAOTP SR-2 Dohoda o poskytnutí príspevku na kativačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Kapisztóryho č. 1
Nové Zámky
stiahnuť
5190006651 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, a.s.
Štefánikova 17
Bratislava
stiahnuť

August

číslo popis zmluvný partner
50/§52a/2013/NP VAOTP SR-2 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
Kapisztóryho 1
940 36 Nové Zámky
stiahnuť
76/§52a/2013/NP VAOTP SR-2 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
Kapisztóryho 1
940 36 Nové Zámky
stiahnuť
5190006653 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa, a.s.
Štefánikova 17
811 05 Bratislava
stiahnuť
5190006654 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa, a.s.
Štefánikova 17
811 05 Bratislava
stiahnuť

September

číslo popis zmluvný partner
Zmluva o dielo - oprava miestnych komunikácií BEST ROAD s.r.o.
Tomášikova 26
821 01 Bratislava
stiahnuť
712/A 150 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Jana Pintérová, Nové Zámky stiahnuť
713/A 95 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Jana Pintérová, Nové Zámky stiahnuť
01/2013 Zmluva o dielo FERMONT - František Sunega, Veľké Lovce 408 stiahnuť
Dodatok č. 2/2013 k zmluve č. 27 Dodatok k zmluve o dielo č. 27-prenájom nádob-Veľké Lovce / 2010 Brantner Nové Zámky s.r.o., Viničná 23, 940 64 Nové Zámky stiahnuť
Dodatok č. 1 Dodatok k Zmluve o dielo Euro-building, a.s. , Podunajská 23, 821 06 Bratislava

stiahnuť
15 MB

Október

číslo popis zmluvný partner
7/Štrba/2013 Zmluva o dielo Firmaštrba, s.r.o., 941 42 Veľké Lovce č. 601 stiahnuť
714/A 19 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Jarmila Bognárová, Šurany stiahnuť

November

číslo popis zmluvný partner
Kúpna zmluva Ing. František Galbavý, Veľké Lovce č. 624 stiahnuť
Dodatok č. 1 Dodatok k zmluve č. 51/004/12 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, Žilina stiahnuť
715/A 155 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Anna Némethová, Veľké Lovce stiahnuť
716/A 265 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Anna Némethová, Veľké Lovce stiahnuť
3958/2013 Zmluva o dodávke elektriny MAGNA E.A., s.r.o. stiahnuť

December 2013

číslo popis zmluvný partner
Darovacia zmluva Gabriel Tóth VEGA, Veľké Lovce č. 481 stiahnuť
Zmluva na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií Ing. František Galbavý,SHR
Veľké Lovce č. 624
stiahnuť
Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov

PoľnoBEGA, s.r.o.
Veľké Lovce 657

stiahnuť
718/165 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

Lýdia Szabová, Veľké Lovce

stiahnuť
719/68 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Lýdia Szabová, Veľké Lovce stiahnuť
Nájomná zmluva - prenájom pozemku Vlasta Huslicová, Jozef Németh , Veľké Lovce stiahnuť
Dodatok k nájomnej zmluve zo dňa 31.10.2003 Stanislav Rapavý, Veľké Lovce č. 234 stiahnuť

Objednávky v roku 2013